EMPATİ DERNEĞİ, 2010 YILINI EĞİTİM YILI İLAN ETTİ

Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği, aldığı yönetim kurulu kararıyla 2010 yılını eğitim yılı ilan etti.
Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Pınar Topçuoğlu, yaptığı açıklamada, Gaziantep'in eğitim alanında istenilen düzeye getirilmesi için bir çok kurum ve kuruluşun eğitim kurumlarına destek vermeleri gerektiğini belirtti. Topçuoğlu, “Eğitim, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendirdiği gibi ülkemizin 21. yüzyıl standartlarında ki modern gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmasında da önemlidir. Derneğimiz yönetim kurulu kararıyla 2010 yılını, eğitim yılı ilan etmiştir. 2010 yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz bütün etkinliklerimiz eğitimle ilgili olacaktır" dedi.
Eğitimi bir bütün olarak düşündüklerini ve sadece örgün eğitim alanında değil, yaygın eğitim alanında da bir çok faaliyet gerçekleştireceklerini kaydeden Topçuoğlu, şunları söyledi:
"Zira eğitim sadece okullarda gerçekleştirilen ve belli yaş guruplarını kapsayan bir süreç değil, doğumla başlayıp ölüme kadar süren ve insanın kendisini sürekli yenilemesini hedefleyen ömür boyu bir süreçtir. Derneğimiz 2010 yılı içerisinde Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordineli çalışarak hazırladığı eğitimle ilgili bütün projelerini hayatiyete geçirecektir. Diğer taraftan örgün eğitim yaş sınırını aşmış vatandaşlarımızın eğitimleriyle ilgili de önemli çalışmalar yürüteceğiz. Ana baba okulu gibi bu yaş gruplarını kapsayacak eğitim çalışmalarımız ile meslek edindirmeye yönelik çalışmalarımız da bu yıl içerisinde başlatılacaktır. Diğer taraftan eğitimcilerimizin mesleki alanda ki yenilikleri yakından takip edebilmelerine yönelik çeşitli seminer çalışmalarımızda bu yıl içerisinde gerçekleşecektir. Bu faaliyetlerimizi yürütürken kamu kurum ve kuruluşları yanında çeşitli kurumlarla ve özellikle sivil toplum örgütleriyle de ortak bir çok projenin içerisinde yer alacağız. Gaziantep'in ve ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve bilgi çağında istenilen noktaya gelebilmesi için hepimiz üzerimize düşenleri yapmak ve eğitim faaliyetlerini desteklemek zorundayız. Aslında bu ulus olarak bizlerin en önemli vatandaşlık görevlerimiz arasındadır.”

- Gaziantep Haberler, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.gaziantephaberler.com/haber/7923289/empati-dernegi-2010-yilini-egitim-yili-ilan-etti