2 Haberimiz, Mahkeme Kararı İle Yayından Kaldırıldı

"Damadın haberine kayınpederden soruşturma" ile "Başbakan'ın kızı ve damadının şok ses kaydı ortaya çıktı" başlıklı haberlerimize mahkeme kararı ile erişim yasağı getirildi.

Alınan karar şöyle duyuruldu:

Sayın Gaziantep Haberler İnternet Sitesi Yetkilisi,

5651 sayılı kanunun 6/A maddesi ile Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulmuştur.

5651 sayılı kanunun 3.maddesi uyarınca; Bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri yurt içinden ya da yurt dışından yürütenlere, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilir.

5651 kanunun 9. maddesi "...Hakimin bu madde kapsamında verdiği içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir...Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır...Birlik tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir...Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır." şeklinde düzenlenmektedir.

Bu kapsamda ekte tarafınıza gönderilen İSTANBUL ANADOLU 3. SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 01.12.2020 Tarih ve 2020/7292 D.İş sayılı kararında yer alan içeriklerin yayından çıkarılması halinde Birliğimize bilgi verilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla.


KARARDA YER ALAN ADRESLER:

- Gaziantep Haberler, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.gaziantephaberler.com/haber/7878492/2-haberimiz-mahkeme-karari-ile-yayindan-kaldirildi