Gaziantep Valiliğinden Destekleme Açıklaması

Gaziantep ValiliğiBir Açıklama yaparak destekleme konusunda çiftçileri uyardı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Çiftçilerimize Mazot ve Gübre desteği verilmektedir. Bu destekler her yıl tekrarlanmaktadır. 2009 yılında gübre desteğinden faydalanmak için toprak tahlili şartı getirilmiştir. Bu amaçla Mazot–Kimyevi Gübre ve Toprak Analiz Desteklemesi için 2009/41 nolu Tebliğ yayınlanmış ve son müracaat tarihi olarak 04 Aralık 2009 tarihi belirlenmiştir.

Ancak konunun yeni olması laboratuarlarda Toprak Analizi için yığılmaların olması bazı çiftçilerimizin çeşitli nedenlerden dolayı Toprak Analizini yaptıramaması nedeniyle konu Tarım ve Köyişleri Bakanlığına intikal ettirilmiştir.

Bu gelişmeler üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı konuyu değerlendirerek son müracaat tarihini 31.12.2009’a kadar uzatmıştır.

2009 yılında ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçilerimize yetiştirdiği ürünlere göre Süs Bitkisi, Özel Çayır Mera ve Orman Emvali alanlar için dekar başına 2 TL Mazot 3 TL Kimyevi Gübre, Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze ve Meyve alanları için 3.25 TL Mazot 4.25 TL Kimyevi Gübre, Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Endüstri Bitkileri için ise 5.5 TL Mazot, 4.25 TL Kimyevi Gübre desteklemesi verilmektedir. Ayrıca 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir toprak analiz olmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuarlarda 01.01.2009-31.12.2009 tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. Toprak analizi yaptıran çiftçilerimize dekara 2.5 TL ayrıca destekleme verilecektir. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmamaktadır. 50 dekar ve üstündeki alanlarda toprak analizi yaptırmayan çiftçiler kimyevi gübre desteğinden faydalanamayacaktır.

- Gaziantep Haberler, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.gaziantephaberler.com/haber/7872566/gaziantep-valiliginden-destekleme-aciklamasi