KADINLAR “SAVAŞ GANİMETİ” Mİ?

“Özgürlük hiçbir zaman verili değildir,

her zaman tehdit altındadır.

Mutlak belirlilik, her defasında da,

özgürlük yoksunluğudur.”[1]

Tesadüf olamaz… Önce muhalif kadın gazetecileri, CHP’li kadın siyasetçileri vb. aralarında “paylaştılar”! İslâmî savaş kurallarına göre öyledir ya: Düşmanın kadınları “savaş ganimeti” sayılır ve evli olanlar dâhil, Müslüman savaşçıya helâldir!

Değil mi ki Kur’an’ın Nisa suresinin 24. ayeti evli kadınlarla evlenmeyi yasaklarken cariyeleri bundan muaf tutmakta… Hele ki bu ayetin Huneyn seferinden galip çıkan Muhammed Peygamber yandaşlarının esir düşen evli kadınları ne yapacaklarını tartışırken nüzul olduğu düşünülünce[2]

Referansları “Kara Kaplı” olunca, kim tutar ki onları! Ne de olsa, kendi anlam dünyalarında, kendi “hakikât rejim”lerinde, kendi sanrılı “gerçeklik” algılarında bir “gaza”dan, müşriklere, münafıklara, giderek “kafirlere” karşı yürüttükleri bir gazadan galip çıkmışlar; “laikler”in bütün kalelerini bir bir düşürmüşler; sancaklarını diyar-ı küffarın bağrına dikmişler ve ülkeyi (yeniden) İslâmlaştırma savaşımında büyük merhaleler kat etmişlerdi.

Bunları yaparken dünyalıklarını da fena sayılmayacak miktarlarda doğrultmuşlardı üstelik; ülkenin politik, ekonomik, toplumsal kültürel yaşamında, bütün kritik kurumlarında, ana akım medyada, sosyal medyada onlar vardı. Onbeş yıl önce Anadolu’nun ücra bir kasabasında züccaciyecilik yapan biri, bugün ‘Forbes’un en zenginler sıralamasında yer alıyor!

Bir diğeri odacılıktan daire müdürlüğüne baş döndürücü bir hızla yükseliyor, bir başkası hiç ilgisi olmadığı alanlarda üç-dört müsteşarlık maaşını cebe indiriyor!

Öteki de lisansüstü öğrenimini iki-üç yılda tamamlamayıp doğrudan üniversitede öğretim kadrosuna atanıyordu!

TV ekranlarından silahlı olduklarını göğüslerini gere gere pervasızca teşhir edecek, sosyal medyadan ellerinde tam otomatikli fotoğraflarını paylaşacak kıvama gelmişlerdi…

Yine de kendilerinden tam emin oldukları söylenemez. En küçük bir kıpırtıda, en duyulmaz bir fısıltıda bütün sinirleri ayağa kalkıyor, teyakkuza geçiyorlar. “Karşı” tarafın söz söylemesine tahammülleri yok, paranoyak iç dünyalarında bir basın açıklamasını “darbe” girişimine, ekonominin kötü gittiğine dair bir eleştiri “bizi yıkmak isteyen dış güçler”e, en tenha protesto gösterisini “Soros’cu komplo”ya mal etmekte üstlerine yok. Ya da iktidarlarını ancak bir “korku krallığı” yaratarak sürdürebileceklerinin bilincindeler. “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten içeri atılma yaşı 14-15’lere düştü.

Nedeni ne olursa olsun, hedeflerinde öncelikle kadınlar var. En az Haziran 2013’den bu yana… Ama örnekler için o tarihlere dek gitmeye gerek yok: Aktroller’in loş dünyalarında küçük bir gezinti, yetiyor!

Dediğim gibi, muhalif kadın siyasetçi ve gazetecileri aralarında paylaşanlar mı istersiniz?!

Başak Demirtaş için yakası açılmadık tweet’ler atanlar mı?!

Pınar Aydınlar’ı (ve çocuklarını) sosyal medyadan tehdit eden çakma “özel harekâtçılar” mı?!

Gülfer Akkaya’ya musallat olanlar mı?!

Ya da hırsız gibi Eren Keskin’in evine girip tehdit mesajı bırakanlar mı?!

Kadınların dik duruşundan, bağımsız irade ve kişilikleriyle davranmasından, mücadele etmesinden hiç mi hiç haz etmiyorlar. En “light”ından en “radikal”ine: polis panzerinin üzerine çıkan kadın eylemciden “Kız mıdır, kadın mıdır” diye söz edeninden, “kadının fıtratında kölelik var,” diyenine…

Bir IŞİD’li için en büyük kâbusun bir kadın direnişçinin elinden ölmek olduğu; böyle bir durumda “şehit” sayılmayıp, “cennete gidemeyeceği”ni düşündüğü[3] göz önünde bulundurulduğunda; kendi yaşamı konusunda kendi başına karar verebilen, itiraz eden, başkaldıran kadınların siyasal İslâmcı zihniyette nasıl bir “kara delik” oluşturduğunu kavramak kolaylaşır.

İşin ilginç (ama tiksindirici bir ilginçlik bu) yanı, itiraz eden, başkaldıran, dik duruşlu bir kadın gördüklerinde akıllarına ilk gelen “silah”ın, cinsel organları olması…

Erkek muhaliflere yaptıkları gibi “asarız, keseriz, hapse atarız, süründürürüz, vb.”ne müracaat etmiyorlar, örneğin…

İktidarlarına karşı sesini yükselten kadınlar karşısında tek meydan okumaları, onları tacizle, tecavüzle tehdit etmek…

Karşısındakini “denk” saymayan, aşağılayıcı, küçümseyici, şişkin eril ego’dan kaynaklanan bir tehdit…

Ama derinliklerine gittiğinizde bir korkuyu, bir fobiyi de açığa vurmuyor değil. Neval Saadavi’nin, Fatima Mernissi’nin (Fatna Ait Sabah) yapıtlarında[4] çarpıcı bir biçimde analiz ettikleri fobi: Kadın cinselliğinden, ona yenik ya da küçük düşmekten, kendi yetersizliklerinden duyulan ölesiye korku; şişirilmiş “eril imge”nin hakkını verememek kaygısı…

Bu “kompleks”in adını koymayı psikanalistlere bırakıp devam edelim: Siyasal İslâm’ın duygusal karmaşasındaki bu korku ve kaygılar gündelik, kamusal yaşamımıza damgasını vurur hâle geldikçe, yaşam bizler için daha çekilmezleşiyor.

Kadınları mecbur kalmadıkça çalışmamaları gereken, çalıştıklarında da ancak ucuz emek deposu olarak gören, ama esas işlevleri çocuk doğurmak, onları yetiştirmek, kocaya hizmet olan dört duvar arası varlıkları olarak kodlayan ezber, bağımsız kişiliğini ve itiraz hakkını korumada ısrarcı kadınlarla karşılaştığında bozuluyor. Bozuldukça da bildiği tek savaş kalıbına sığınıyor: “cihad”.

“Biz”in “ötekiler”e karşı topyekûn savaşının kurallarını belirleyen yegâne “arketip”. Tasarruflarına ilişkin her türlü eleştiriyi bu “arketip”in kalıplarına itmelerinin nedeni bu: 8 Mart’taki gece yürüyüşünde ıslıklı protesto gerçekleştiren kadınları “ezanı ıslıkladılar” diye “şeytanlaştırmaları”, örneğin…

İçinde olduğumuz mücadele eğer “biz” Müslümanların “müşrikler”e karşı savaşıysa ve nihai hedefimiz bu ülkede yeniden İslâm’ın hükümranlığını sağlamak ise, o zaman her kazanımımızı bir mevzi, her “yendiğimiz”i savaş esiri olarak görebiliriz, “Kara Kaplı”ya göre. Dikkat, “yurttaş” değil, “savaş esiri”.

Nihayetinde “yurttaş”ın Anayasa vb. ile güvence altına alınmış “haklar”ı vardır, değil mi? Oysa “savaş esiri”ni dilediğinizce hapse atabilir, yargı önüne çıkarmadan yıllarca içeride tutabilir, itiraz etmeye, örneğin “protesto gösterisi” yapmaya kalktığında yerlerde sürükleyebilir, kolunu-kafasını kırabilir, hatta kaybedebilirsiniz…

Ve kadınları… Onlar her türlü hizmetinize amade cariyelerdir. IŞİD’in köle pazarındaymış gibi aralarından bazılarını kendinize ayırabilir, içlerinden serkeş olanları en azından kuytu fantezilerinizde tecavüzle cezalandırabilir, fütursuzca mahremiyetlerine dalarak tehdit mesajları bırakabilirsiniz…

Böylelikle, çizgi-dışına çıkmaya cüret eden bütün kadınlara gözdağı verirken, bilinçleri “eh, dayak yediyse hak etmiştir; tacize, tecavüze uğradıysa kuyruk sallamıştır; güvenlik güçleri tarafından sokaklarda sürüklendiyse dizini kırıp evinde otursaydı” vasatındaki sıradan yığınların “sağduyusu”nu İslâmi referans çerçevesine oturtabilirsiniz.

“Muhafazakârlık” bir dünya trendi; köktendinci fantezilerden beslenen bir taassup iklimi, tüm coğrafyaları teslim alma uğraşında. Kapitalizm, batmakta olan gemisini kurtarabilmek adına, “siyasal doğruluk”u, “elitizm”i, “feminizm”i, “çokkültürcülük”ü, “hoşgörü”yü, velhasıl neoliberal yağmacılığını süslemek için kullandığı bütün safraları denize atmaya hazır olduğunu belli etti…

Bu yeni yönelişin hedefine oturtulan kadınlar, ister istemez, bir “varlık-yokluk mücadelesi” hâline gelen bir karşı-duruşun ön saflarına doğru çekiliyorlar. Bugün kapitalizme olduğu kadar, topyekûn gericiliğe karşı da yürütülen mücadelelere damgalarını vuruyorlar.

Telaşları, korkuları bundandır…

20 Haziran 2020 17:35:29, İstanbul.

N O T L A R

[*] Kaldıraç, No:228, Temmuz 2020…

[1] Theodor W. Adorno.

[2] “4168-) Ebu Sa’id radıyallahu anh anlatıyor: ‘Resûlullah aleyhissalatu vesselam Huneyn seferi sırasında Evtas’a bir ordu gönderdi. Ordu düşmanla karşılaştı ve çarpıştılar. Müslüman askerler onlara galebe çaldı, bir miktar kadını da esir etti. Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ın Ashabından bir kısımları, ele geçirilen cariyelere teması, müşrik kocaları sebebiyle sanki günah addettiler. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah şu ayeti inzal buyurdu. (Mealen): ‘Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılındı. Maliki bulunduğunuz cariyeler müstesna...’ (Nisa 24). Yani ‘bunlar (esir aldıklarınız) iddetlerini doldurunca size helaldır.’” (Kaynak: Müslim, Rada’ 33, (1456); Tirmizi, Nikah 36, (1132); Ebu Davud, Nikah 45, (2155, 2157) Nesai, Nikah 59, (6, 110).)… https://hadisci.com/tirmizi-hadisleri-sayfa-85

[3] “IŞİD’linin PKK’li Kadın Korkusu”, Birgün, 19 Ağustos 2014… https://www.birgun.net/haber/isid-in-pkk-li-kadin-korkusu-67380

[4] Neval El Saadavi, Havva’nın Örtülü Yüzü, çev: Sibel Özbudun, Anahtar Kitaplar, İstanbul (1991); Fatna Ait Sabah (Fatima Mernissi), La femme dans l’inconscient musulmane, Editions Le Sycomore, Paris (1982).

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Sibel Özbudun - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantep Haberler Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Haberler hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Haberler editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Haberler değil haberi geçen ajanstır.

01

araştırmacı - Sayın Sibel Hanım,

Nisa suresi 24. ayetle ilgili mevcut meallerin tümü hatalıdır/ yanlıştır. Zira bu ayetin esir ve cariyelerle hiçbir alakası yoktur, burada geçen (ما ملكت أيمانكم )’’ma meleket eymanuküm'' dan maksat, kişinin nikahlı eşinden başkası değildir. Bunun detayını ve açıklamalı doğru mealini aşağıya alıyorum:

Nisa-24. ayetin açıklamalı doğru meali:

Nisa-24- Ayrıca yeminlerinizin (meşru nikah akdinizin) hak sahibi oldukları (eşleriniz) hariç (evlilik yoluyla) korunmuş (evli bulunan bütün) kadınlar da (size haram kılınmıştır). Bunlar, Allah’ın üzerinize farz kıldığı yasalardır. Bunların, (nikâhı haram olanların) dışında kalanlar ise kendilerine mal varlığınızdan (bir kısmını) vermeniz ve gayri meşrû bir ilişki ile değil de evlilik bağı yolu ile meşru şekilde almak kaydıyla size helal kılınmıştır. O hâlde onlardan hangisinden (nikâh akdiyle) yararlandıysanız, mehrini takdir edildiği şekilde verin. Ve (mehir) takdir edildikten sonra karşılıklı rıza ile (o mehri ayarlamak için) anlaşmanızda size bir vebal yoktur. Şüphesiz Allah; (her şeyi) bilen, (her konuda doğru) hüküm verendir. * şeklindedir.

1- Aşağıdaki tefsir metinlerinde de geçtiği gibi (ما ملكت أيمانكم )’’ma meleket eymanuküm’’den maksat, eşleriniz demektir. Yani eşleriniz hariç evli bulunan bütün kadınlar size haramdır. Bu ifadenin Kur’an’ın yasakladığı cariyelerle hiçbir ilgisi yoktur. Aşağıdaki tefsir metinlerine ait açıklamanın özeti de şöyledir: İbn-i Tavus babasından da şöyle bir rivayet naklediyor! ‘’ فزوجك مما ملكت يمينك’’ fe zevcuke mimma meleket yeminüke’’senin eşin de yemininle/nikâh anlaşmasıyla/ hak sahibi olduğun kimselerdendir. Yani’’ma meleket yeminuke’’bizzat senin nikâhlı eşindir. Kaynak (Taberi.) Yine İbn-i Hatem Tefsirinde ise, İbn Abbas’a dayandırılan bir rivayet de şöylerdir! (الا ما ملكت أيمانكم) illa ma meleket eymanuküm, elleti uhille leke minen nisai’’ Yani,’’ma meleket eymanuküm’’size helal olan kadınlarınızdır. Kaynak (İbn-i Ebi Hatem Tefsiri.) Bu nedenle bunlara göre de’’ma meleket eymanuküm’’ ifadesi esir veya cariyelerle hiçbir alakası yoktur, burada bununla ifade edilen sadece kişinin meşru nikâhlı eşidir. Bu nedenle, birçok mealde bu kelimeden kasıt cariye veya esirlerdir şeklindeki açıklamalar asla doğru değildir. Aşağıdaki tefsir metinlerine bakılabilir.

2- (ما ملكت يمينك)''ma meleket eymanüküm''ifadesi Mekke döneminde inen bazı surelerde (Müminün ve Meariç gibi) bulunması, Kur'an'daki bu ifadenin cariye ve özellikle esirlerle hiçbir alakasının olmadığının açık bir kanıtıdır. Çünkü Mekke döneminde savaş esirlerinden söz etmek değildir.

3- Zaten Kur'an'ın her yerinde esirler için yine Arapçadan Türkçeye geçen ESİR ifadesi kullanılmaktadır. İşte bütün bunlar, Nisa-24. ayetin savaş esiri ve cariyelerle hiçbir alakasının olmadığını göstermektedir. Ama maalesef, uydurma rivayetlerin etkisi altında kalan tefsir ve meallerde birçok ayetlerin tefsir meali hatalı olduğu gibi, bu ayetle ilgili mealler de hatalıdır. Yani Kur'an'ın Arapça orijinal metninde hiçbir sorun yok, sorunların kaynağı hatalı meal ve tefsir/yorumlardır.

Ayrıca bunlar Hz. peygamberi görmedikleri gibi, Hz. peygamberin de kendi Hadislerinin yazılmasına izin vermediği için, onun zamanında ve gözetimi altında kayıt altına alınmayan ve yazıya dökülmeyen, 200 küsür sene sonra da piyasadan derlenen, birbirleriyle tutarsız olan, Kur’an’a, Hz.Peygamberin sünnetine, onun yaşam tarzına, akle, mantıka ve bilime aykırı olan bugünkü Kütüb-i Sitte deki rivayetlerin iki asır yazıya dökülmemesi nedeniyle korunmuş olup doğru olarak bize kadar gelmesi mümkün değildir. Bu nedenle yukarıda Ebu Saide dayandırılan ve başta Müslim olmak üzere Kütüb-i Siite de bulunan rivayet uydurma olup doğru değildir. Saygılarımla.

(*) ما معني ما ملكت يمينك ؟؟؟ قال معمر ، وأخبرني ابن طاوس ، عن أبيه : إلا ما ملكت يمينك ، قال : فزوجك مما ملكت يمينك ، يقول : حرم الله الزنا ، لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك (تفسير الطبري) وقيل - أيضاً - في تأويل الآية: {وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ} قال: والمحصنات من النساء حرام على الرجال إلا ما ملكت يمينك، قال:

ملك يمينه امرأته. (تأويلات أهل السنة) وقالت طائفة : المحصنات في هذه الآية يراد به العفائف ، أي كل النساء حرام . وألبسهن اسم الإحصان من كان منهن ذات زوج أو غير ذات زوج ؛ إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك (تفسير القرطبي ) وقال آخرون : بل معنى " المحصنات " في هذا الموضع : العفائف . قالوا : وتأويل الآية : والعفائف من النساء حرام أيضا عليكم ، إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح وصداق وسنة وشهود الخ (الطبري) ((تفسير فتح القدير) ومعنى الآية عندهم : كل النساء حرام إلا ما ملكت أيمانكم ; أي : تملكون عصمتهن بالنكاح) قوله: إلا ما ملكت أيمانكم يعني: التي أحل لك من النساء (تفسير ابن أبي حاتم)

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Temmuz 00:00


Anket Gaziantep’teki Belediyelerin Hangisinin Çalışmasından Memnunsunuz?

tiktok takipçi satın al