BİR YERYÜZÜ CENNETİ

EMEKÇİLERİN DEVRİM HAREKETİ- EDH

TÜM HALKLARA, KADIN ERKEK, YAŞLI GENÇ, HERKESE BİR YERYÜZÜ CENNETİ VADEDİYOR.

İŞTE TARTIŞMAYA AÇTIĞI I O PROJE:

MADDE 1- Emekçi Cumhuriyetler Birliği, devlet yöneticilerinin halka bağlı olarak çalıştıkları..

Halk tarafından denetlendikleri ve gerektiğinde görevden alınabildikleri üç federe cumhuriyetten..

Türkiye, Kürdistan ve Lazistan federe cumhuriyetlerinden oluşan federal bir halk devletidir.

MADDE 2- Federal devletin eşit haklara sahip Türk, Kürt, Çerkes, Arap, Laz, Ermeni, Rum, Roman, Süryani, Yahudi, Ezidi, Kürt-Türk Alevi ve diğer halklardan her yurttaşı, istedikleri federe cumhuriyette kalma ve yaşama hakkına sahiptir. Bu hakka hiçbir şekilde müdahale edilemez, zorlama yapılamaz.

Federe cumhuriyetlerin varlık nedeni dünyada ve bölgede adalet ve eşitlik adası olma idealine dayanır.

MADDE 3- Halkların, cumhuriyetleri ve ekonomiyi yönetme hakkı ve yetkisi tartışılamaz, devredilemez.

MADDE 4- Kamuya ait fabrika, çiftlik ve öteki tüm iş alanları, çalışan işçiler tarafından seçilen ve görevden alınabilen temsilcilerce yönetilir.

MADDE 5- İhtiyaç fazlası özel mülkiyet toplumun genel menfaati çerçevesinde sınırlandırılır. Bu amaçla her ailenin iki milyon liranın üzerindeki mülk ve servetleri halkın ortak mülkiyetine geçirilir. Elde edilen gelirlerle yatırımlar yapılır, istihdam alanları açılır, halkın ekonomik, sağlık, eğitim, ulaşım, konut ihtiyacı ve sosyal refahı sağlanır.

MADDE 6- Tüm yeraltı zenginlikler; her türlü maden petrol, enerji, göller, akarsular, denizler ve toprak halkın ortak mülküdür.
Çiftçilerin ihtiyacını karşılayacak tarım arazileri ile üç dönümü aşmayan şahsi bahçeler ve konut arsaları bu hükmün dışındadır.

MADDE 7- Cumhuriyetler birer hizmet aygıtı olarak her yurttaşına insanca yaşayabileceği ekonomik, sosyal ve kültürel imkânları yaratma yükümlülüğü altındadır.
İşsizliği ve yoksulluğu sona erdirmek, iş alanları açmak, çalışmak isteyen her yurttaşa iş temin etmek ve konutu olmayanlara bedelsiz konut vermek cumhuriyetler için bir zorunluluktur.

MADDE 8- Konutların ısınma, aydınlanma, su hizmetleri ve muhtaçların temel gıda maddeleri cumhuriyetler tarafından ücretsiz olarak yerine getirilir.

MADDE 9- Kamu ulaşımı kara, deniz ve demiryollarında ücretsizdir.

MADDE 10- Her türlü sağlık hizmeti ücretsizdir.

MADDE 11- Kadının özgürlüğü ve erkekle eşit olmasının güvencesi, sahip olduğu ekonomik özgürlüktür. Bu nedenle kadının ekonomik özgürlüğü devletin güvencesi altındadır.

MADDE 12- Federe cumhuriyetlerdeki tüm dinler, mezhepler ve inançlar eşit ve özgürdür. Hiçbir din, inanç ve mezhebe imtiyaz tanınamaz ve hiç kimse dini ve inancı nedeniyle farklı bir muameleye tabi tutulamaz. Devlet dinleri hiçbir şekilde kontrol etmez, desteklemez ve finans etmez.

MADDE 13- İlköğretimden üniversiteye kadar eğitim ve öğretim ücretsiz ve eşittir. Eğitim ve öğretimin amacı öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu alanda yetişmelerini sağlamaktır.
İlkokuldan üniversiteye kadar her öğrenci kendi ana dili ile eğitim yapma hakkına sahiptir. Bu hakka hiçbir gerekçe ile müdahale edilemez.

Gençlik cumhuriyetlerin temel dinamiğidir.

Kadınların ve gençlerin örgütlenme hakları dokunulmaz olup cumhuriyetlerin güvencesi altındadır.
Federe cumhuriyetlerde yaşayan tüm halklar arasında kardeşlik ruhunun yayılması, dillerin ortaklaşıp zenginleşmesi, dayanışma ve manevi bütünleşmenin sağlanması için her öğrenci ayrıca cumhuriyetlerde konuşulan dillerden herhangi birini seçmek ve öğrenmekle görevlidir.
Yurttaşlar devlet kurumlarında istedikleri dili konuşma, o dille yazışma ve istedikleri dilden hizmet alma hakkına sahiptir. Bu hizmeti vermek cumhuriyetlerin temel görevidir.

MADDE 14- Dünyada silah üretimi yasaklanmadıkça kanlı iç ve dış savaşların durdurulamayacağı gerçeği karşısında; savaşsız ve şiddetsiz bir dünya hedefine ulaşmak, her çeşit savaş araç ve gereçleri ile silah üretimini durdurmak ve orduların varlığına son vermek için başka halklarla ortak çalışmalar yapmak Emekçi Cumhuriyetler Birliği devleti ve federe cumhuriyetlerin ana görevidir.

MADDE 15- Her federe cumhuriyet iki yüz milletvekilinden oluşan ve halk tarafından görevden alınabilen kendi meclisi ve hükümeti tarafından yönetilir.

MADDE 16- Emekçi Cumhuriyetler Birliği Meclisi, üç federe cumhuriyetin yüz milletvekili ile temsil edildiği üç yüz milletvekilinden oluşur.

MADDE 17- Emekçi Cumhuriyetler Birliği devlet başkanının görev süresi dört yıldır. Devlet başkanı her seçim döneminde bir federe cumhuriyet tarafından teklif edilen üç aday arasından genel seçimle seçilir. Federe cumhuriyetler kendi adaylarını sıra ile teklif ederler.

MADDE 18- Emekçi Cumhuriyetler Birliği'nin başbakanı ve bakanları federal meclis tarafından üç yıl için seçilir. Başbakan, devlet başkanı gibi federe cumhuriyetler tarafından seçilip teklif edilen üç aday arasından seçilir. Bir federe cumhuriyet iki dönem üst üste başbakan adayı gösteremez.
Bakanlar federe cumhuriyetler arasında eşit sayıda dağıtılır.

MADDE 19- Seçimle gelinen görevlerde gönüllülük esastır. Milletvekillerine ve il, ilçe ve köy meclisi üyelerine mesaileri karşılığında herhangi bir ücret ödenmez.

MADDE 20- Gerek Emekçi Halk Cumhuriyetleri Meclisi'nde, gerek federe cumhuriyetler meclisinde ve gerekse il, ilçe ve köy meclislerinde her üye cumhuriyetlerde konuşulan herhangi bir dili kullanmakta serbesttir.

MADDE 21- Cumhuriyetlerin başkanları dört yıl için genel seçimle, başbakanları ve bakanları ise üç yıl için o cumhuriyetin meclisi tarafından seçilir.

MADDE 22- Cumhuriyetlerin yönetiminde halk iradesi mutlak bir dokunulmazlığa sahiptir. Halk seçtiği milletvekillerini, devlet başkanını, hükümeti, parlamentoyu ve her derecedeki yöneticileri gerektiğinde görevden alabilir, yerine yenilerini seçebilir.
Görevden alma seçmenlerin yüzde yirmisi ile teklif edilir, oylamaya katılan seçmenlerin üçte ikisi ile gerçekleşir.

MADDE 23- Halkın federal meclisten veya federe cumhuriyet meclislerinden çıkan kanunları veto etme yetkisi demokratik bir haktır. Bir kanunun halk tarafından veto edilmesi seçmenlerin yüzde yirmi beşinin teklifi, oylamaya katılan seçmenlerin yarısından fazlasının oyu ile gerçekleşir.
Halkın veto ettiği bir kanun iki yıl mecliste görüşülemez.

MADDE 24- Halkın federal meclise ve cumhuriyet meclislerine kanun teklif etme hakkı temel bir haktır. Seçmenlerin yüzde onu ülkenin genel ve yerel sorunları hakkında meclislere kanun teklifi verebilir. Halkın teklif ettiği kanunlar üç ay içinde görüşülür.

MADDE 25- İl, ilçe ve köyler seçimle gelen ve halk tarafından görevden el çektirilebilen kendi meclislerince yönetilir.
Yerel güvenlik güçleri bu meclislerin yetki ve denetimi altında görev yaparlar.
Valilik, kaymakamlık, belediye başkanlığı ve muhtarlıkların görev ve yetkileri cumhuriyet meclisleri tarafından çıkarılacak bir kanunla il, ilçe ve köy meclislerine devredilir.

MADDE 26- Yargı işleri seçilmiş jüriler tarafından görülür. Yüksek mahkeme yargıç ve savcıları halk tarafından seçilir, gerektiğinde görevden alınır.

MADDE 27- Zorunlu askerlik insan haklarına aykırıdır. Cumhuriyetlerin asker ihtiyacı mesaileri karşılığında kendilerine maaş ödenen belli yaştaki insanlarca karşılanır. Emekçi Halk Cumhuriyetleri Birliği orduların olmadığı bir dünya idealine ulaşmak için uluslararası düzeyde çalışmalar yürütür.

MADDE 28- Her türlü şiddetin ve suçun nedenlerinin ortadan kalktığı, bu nedenle suçluların ve cezaevlerinin olmadığı mutlu bir toplum yaratmak cumhuriyetler için vazgeçilmez bir hedeftir.
Hapishaneler üçü tutuklu ve hükümlü temsilcisi, üçü cezaevi yöneticisi ve biri ilçe meclisi üyesi olmak üzere toplam yedi kişilik özerk bir kurul tarafından yönetilir.

MADDE 29 – Üniversitelerin ekonomik, demokratik ve bilimsel özgürlüğü üniversite çalışanları ve öğrencilerce belirlenecektir.

MADDE 30- Halkları dikenli teller arasında hapseden sınırların kalkması ve insanlığın dil, din, mezhep, ırk ve ülke ayrımı olmadan büyük bir dünya ailesine dönüşmesi Emekçi Halk Cumhuriyetleri Birliği'nin değişmez hedefidir.

MADDE 31- Cumhuriyetlerde şiddeti teşvik etmedikçe her siyasi düşünce ve örgütlenme hakkı mutlak bir dokunulmazlığa sahiptir, bu hakka hiçbir şekilde müdahale edilemez.

MADDE 32- Cumhuriyetler bireyin ve toplumun mutluluğundan ve refahından sorumludurlar.

Her cumhuriyet, yurttaşları birbirleriyle maddi ve manevi dayanışmada bulundukları geniş bir ailedir. Bireyler doğumdan ölüme kadar cumhuriyetlerin bakımı, himayesi ve sorumluluğu altındadırlar.

EMEKÇİLERİN DEVRİM HAREKETİ- EDH sözcüsü

Mahmut Alınak

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mahmut Alınak - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantep Haberler Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Haberler hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Haberler editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Haberler değil haberi geçen ajanstır.