YAŞAM(A) HAKKI MÜCADELESİ (MAHMUT KONUK ÖRNEĞİ) 2

“NE YAPMALI?”

“Zaman nehir gibidir.

Aynı suda iki kez yıkanılmaz.”[52]

Öncelikle; “Hep meşgulsen, hiç müsait olamazsın. Hep zamanının olmadığını söylersen, hiç zamanın olamaz. Hep ‘yarın yapacağım’ dersen, yarın hiç gelmez,”[53] bilgisini unutmayıp; yaşam(a) hakkı mücadelesinin (sosyalizm hedefine bağlanmış![54]) ısrar meselesi olduğunun altını çizmek gerek…

Sonrasındaysa: Tarihin ana damarının toplumsal emek dinamiği olduğunu; geleceğin devrimci emekle örülebileceğini; insan(lık)ın özgürleşme tarihi açısından, toplumsal haksızlıkların had safhaya ulaştığı kritik süreçlerin yaratım süreçleri olduğundan şüphe duyulmamalıdır…

Bu kadar da değil; teslimiyet temelli toplumsal siniklik ya da öğretilmiş çaresizlik olgusunun reddiyle taçlanmış insan(lık) toplumsallığıyla neler yapabildiğinin ortaya konulması…

Evet tarihi yaratıp, yeniden biçimlendiren öncü kavramıyla tanımlanan toplumsal güçtür. Yani esas belirleyici toplumsal hareket ve başkaldırıdır.

Burada Fidel Castro’nun, “Biz, asla devrim yapmayı istememektense, koşulları yetersiz bile olsa, devrim yapmayı isteme hatasını işlemeyi tercih ediyoruz”; V. İ. Lenin’in, “Sosyalist hareketin geniş emekçi yığınlarla bütünleşmesi süreci’ olduğu ileri sürülmekte, buna dayanarak ‘ayrılıkların ikinci plana atılması gerektiği’ görüşü savunulmaktadır. Doğru bir siyasi çizgi olmaksızın ne kitlelerle bütünleşmek söz konusu olabilir, ne de böyle bir bütünleşme bir işe yarayabilir. Evet, bugün sol düşünceler hızla emekçi kitlelere doğru yayılıyor. O hâlde bir kere daha bu düşünceyi burjuva etkilerden uzaklaştırmak ve temizlemek gerekiyor. Birleşmeye ve ayrılıkların giderilmesine karşı değiliz. Ama bunun yolu sol hareket içindeki burjuva ideolojisinin kalıntıları olan eğilimleri ve sapmaları tasfiye ederek ayrılıkların ortadan kaldırılmasıdır. Yoksa ‘sapma’larla birleşmek ‘yol’ değildir. Böyle bir yolla işçi sınıfı hareketinin devrimci birliği değil burjuva bir işçi hareketi birliği sağlanabilir ki, böyle bir birlik devrimden ve emekçi halktan başka her şeye hizmet eder. İşçi hareketi eğer burjuva işçi hareketi olarak kalmak istemiyorsa, burjuvazinin etkilerinden kendini kurtarmalıdır,” saptamalarını aktarmak gerek…

“İyi de kitle(ler)” mi?

“Kitle” kavramını kendiliğinden yapısını[55] yüceltmeyip; “İradesi zayıf insanlar bir şeye kendiliklerinden son veremezler, bunun onun dışında oluşmasını beklerler,”[56] gerçeğini unutmadan aktaralım:

“Kitle ne iyi ne de kötüdür, her şeyden önce miskin ve uyuşuktur, vicdanına yöneltilecek tüm çağrılardan daha çok nefret ettiği bir şey gösterilemez. Gelişimi gerçekleştirecek, bencilliğin ve miskinliğin defterini dürecek olan çoğunluk değil, her zaman tek kişilerdir.”[57]

Tüm bunlarla bağıntılı olarak KESK Eşbaşkanı Mehmet Bozgeyik’in, “Mazeret üretmek sorunları artırır,”[58] demesi önemlidir; ama zorunlu olduğu pratiğiyle…

“NE OLACAK” MI?

“Çölde her şey

mucize etkisi yapar.”[59]

Kimsenin inkâr etmesi mümkün değil; öyle bir dönem yaşıyoruz ki, oradaki veya buradaki savaş tehdidini değil, artık üçüncü dünya savaşı olasılığını konuşmaktayız…

Dünya, zenginlik ve yoksulluk gibi savaşın nimetleri ile acısını yaşayanlar diye ikiye bölünürken, nimetlerini yaşayanlar refah adacıklarını artık duvarlarla kapatmayı düşünmekteler…

“Demokrasi” denilen şey “tiranları” başa getiren bir araca dönüştü...

Sürdürülemez kapitalist aç gözlülük, yeryüzünü de ölüme mahkûm etmekte…

“Küreselleşme” dedikleri coğrafyalar, bloklar arasında kutuplaşma anlamına gelirken; verili “uygarlık”ı ise, insafsızlık ve adaletsizlikle tarif etmek mümkün…

Bunlar böyle olsa da insan(lık) tarihinin sınıflar mücadele tarihinden başkaca bir şey olmadığı anımsanmalı.

Hiçbir pisliğini gizleyebilecek durumda olmayan kapitalizm işçi sınıfı ve halklar için bir seçenek hâlen var. O da kapitalizmi yenmek ve onu tarihin kirli sayfalarına gömmekten başka bir şey değil…

Bunun da ipuçları ortaya çıkıyor. Küresel krizin patladığı 2008 sadece kapitalist sistemin yaşadığı sancıları değil, dünya çapında birbirini tetikleyen toplumsal hareketlerin de yeni bir dönemini simgeler.

ABD’de özel sektörün kalbi olarak nitelendirilen Wall Street’ten tetiklenen krize paralel olarak başlayan işgal hareketleri, krizin en çok sarstığı Güney Avrupa ülkelerinde kitlesel eylemlere dönüştü.

Kapitalizme ve kemer sıkma politikalarına karşı olarak başlayan hareketler, dünyanın dört bir yanında güçlenerek farklı eylem formlarında kendini gösterdi.

2018’de de vergi artışına ve benzin fiyatlarına yapılan zamlara karşı olarak Sarı Yelekliler hareketi Fransa siyasetine damga vurdu. Söz konusu kesitte küresel ekonomik krizin sancılarına karşı sesini yükselten “Bu hareketlerin en önemli etkisi ise ‘eşitlik kavramını siyasi lügatimize tekrardan sokmuş’ olmaları.”[60]

Kolay mı?

2018’de dünya genelinde emekçiler, değişim isteyen halklar grevlerle, mitinglerle taleplerini duyurdu, meydanları doldurdu. İran, Filistin, Nikaragua, Fransa, Macaristan, Sudan, Bangladeş, Ermenistan uzun süreli ve kitlesel protestolara sahne olan ülkeler arasındaydı. Bu protestolar kimi zaman yöneticileri istifaya zorlarken kimi zaman da çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırılara şahit olduk.

Aşırı sağın yükselişte olduğu Avrupa ülkelerinde milliyetçiliğe ve yabancı düşmanlığına karşı yüz binlerin katıldığı yürüyüşler yapıldı. Katalonya ve İskoçya’da bağımsızlık talebi; Almanya’da ırkçılık karşıtı yürüyüşler en geniş katılımlı eylemler oldu.

Google, Amazon, Ryanair gibi küresel firmalar, uluslararası grevlere ev sahipliği yaparken İngiltere’de McDonald’s, Pakistan’da Pepsi işçilerinin kazanımı, tekellerin geri adım atmak zorunda kaldıkları örneklerdi. Her anlamda hareketli bir yıl geçiren ABD’de öğretmenlerin grevleri öne çıktı.

Kadınlar da yıl boyunca farklı coğrafyalarda farklı taleplerle sahnedeydi. İrlanda, Polonya, Brezilya, Arjantin gibi ülkelerde kürtaj hakkı için mücadele önemli yollar kat etti. Cinsel şiddete karşı mücadele hemen her yerde sesini duyurdu. Kolombiya, Arnavutluk ve Fransa’da lise ve üniversite gençliğinin nitelikli, sınavsız ve parasız eğitim hakkı mücadeleleri öne çıktı.

Özetle 2018 rüzgârın döndüğü yıl oldu. Hiç beklenmedik bir olay mıydı? III. Büyük Bunalım koşullarında elbette değil; 12 ayda 12 isyana tanık olduk...

2019 imkân ve tehditleriyle mücadelenin yeniden yükselişi eşiğidir; yeter ki yaşam(a) hakkı mücadeleleri ısrarla verilerek, kitleselleştirilebilsin![61]

16 Şubat 2019 23:51:38, İstanbul.

N O T L A R

[*] 2 Mart 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenen “2. Yılında Bir İşyeri Direnişi-OHAL KHK’lar, Olanaklar, Olasılıklar” başlıklı etkinlikte yapılan konuşma… Newroz, Mart 2019…

[1] Platon, Sokrates’in Savunması, Çev: Tolga Eraslan, Sis Yay., 2014.

[2] Leo Huberman, Sosyalizmin Alfabesi, Çev: Alaattin Bilgi, Sol Yay., 1966.

[3] Konfüçyüs.

[4] “Harvey: Neo-liberalizm Neo-Faşizmin İstismarına Açık Kitle Tabanı Yaratıyor”, 14 Şubat 2019… http://siyasihaber4.org/harvey-neo-liberalizm-neo-fasizmin-istismarina-acik-kitle-tabani-yaratiyor/82871

[5] Geçerken üç şey:

İlki: 2013-2017 kesitinde 10 ülkede 5 yaşının altında 870 bin çocuk savaşta yaşamını yitirdi; aynı dönemde ölen savaşçı sayısı ise 175 bin oldu. (“Dört Yılda 550 Bin Bebek Savaşta Yaşamını Yitirdi”, 15 Şubat 2019… http:// haber.sol.org.tr/dunya/dort-yilda-550-bin-bebek-savasta-yasamini-yitirdi-256732)

İkincisi: İntihar oranları dünya çapında bir sorun; 2015 yılı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 800.000 kişi intihar yoluyla hayatını kaybetti ve bu oranın en az 4 katı kadar da başarısız intihar teşebbüsü yaşanıyor. (Gülsüm Kav, “Hayatta İyi Şeyler Artmayacak mı?”, Yeni Yaşam, 30 Eylül 2018, s.2.)

Üçüncüsü: ABD’de University of Washington’ın araştırmasına göre Yunanistan’da ekonomik kriz sonrası Uluslararası Para Fonu (IMF) ve AB tarafından uygulanan kemer sıkma politikaları, ülkede sağlık sistemini son derece olumsuz etkiledi ve ölüm oranını yükseltti. Yüzde 17.7’ye ulaşan artış hızının Batı Avrupa ülkelerinin üç misli olduğu belirtildi.

Kemer sıkma politikaları, Yunanistan’da ölüm oranının 2010’dan sonra yükselmesine neden oldu. Ülkede, 2000-2010 arasında yüzde 5.16 düzeyinde olan ölüm oranındaki artış, kemer sıkma politikalarıyla geçen 2010-2016 yılları arasında yüzde 17.7 düzeyine yükseldi.

Araştırmada, kemer sıkma politikalarının ayrıca küçük yaşlarda ölüm oranını artırdığı ve ülke nüfusunun yaşlanmasını hızlandırdığı da vurgulandı. Özellikle 5 yaşından küçük ve 70 yaşından büyük kişilerde ölüm sayısında yüksek oranlı artışlar gerçekleşti. Dr. Yiorgos Kotsakis, “Devletin sağlık alanında yaptığı kısıtlamalar, tedavi edilebilir hastalıkların ölümcül olmalarına neden oldu” dedi. (“Kemer Sıkmak Öldürdü!”, Cumhuriyet, 27 Ağustos 2018, s.9.)

[6] “Toplam 9 Trilyon Dolar: Milyarderlerin Servetinde Yüzde 19’luk Tarihi Artış”, 27 Ekim 2018… http://www.diken.com.tr/toplam-9-trilyon-dolar-milyarderlerin-servetinde-yuzde-19luk-tarihi-artis/

[7] “Küresel Zenginler: Sayıları Azaldı Servetleri Arttı”, Sözcü, 28 Ekim 2017, s.8.

[8] “En Zengin 26 Kişinin Serveti Dünya Nüfusunun Yarısının Servetine Eşit”… https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2019/01/21/en-zengin-26-kisinin-serveti-dunya-nufusunun-yarisinin-servetine-esit/

[9] Emin Emin, “Küresel Adaletsizlik Dünya Yoksulluk ve Eşitsizlik Raporu 2018”, 12 Ekim 2018… https://insamer.com/tr/kuresel-adaletsizlik-dunya-yoksulluk-ve-esitsizlik-raporu-2018_1682.html

[10] Mustafa Kemal Ersöz, “Oxfam, Artı Değer, Zenginler Aslında Ne Kadar Zengin?”, 26 Ocak 2019… http://siyasihaber4.org/oxfam-art%C4%B1%20deger

[11] “3.4 Milyarın Geliri 26 Zenginde”, 22 Ocak 2019… http://www.realitehaber.com/2019/01/22/34-milyarin-geliri-26-zenginde/

[12] Çağrı Mert Bakırcı, “Dünyada Gelir Eşitsizliği”, 24 Temmuz 2018… https://evrimagaci.org/dunyada-gelir-esitsizligi-4776

[13] “400 Amerikalının Serveti 150 Milyon Kişinin Servetinden Fazla”, 11 Şubat 2019… http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/1241666/400_Amerikalinin_serveti_150_milyon_kisinin_servetinden_fazla.html

[14] Karl Marx, ‘Kapital Cilt 1’de tüm bu süreçleri özlüce şöyle anlatır: “Mülksüzleştirme, kapitalist üretimin kendi içinde taşıdığı yasaların işlemesiyle, sermayenin merkezileşmesiyle gerçekleşir. Bir kapitalist, sürekli birçoklarının başını yer. Çalışma sürecinin giderek boyutları büyüyen kooperatif şekli, bilimin bilinçli teknik uygulanması, toprağın yöntemli bir biçimde işlenmesi, çalışma araçlarının ancak ortaklaşa kullanılabilir çalışma araçlarına dönüştürülmesi, bütün çalışma araçlarının bileşik toplumsal çalışmanın üretim araçları olarak kullanılmasıyla sağlanan tasarruf, bütün insanların dünya pazarları ağına sokulması ve böylece kapitalist rejimin uluslararası bir nitelik kazanması, bu merkezileşme ya da birçok kapitalistin birkaç kapitalist tarafından mülksüzleştirilmesi ile el ele gider. Bu dönüşüm sürecinin bütün avantajlarını sömürü ve tekellerine alan büyük sermaye sahiplerinin sayılarındaki sürekli azalmayla birlikte, sefalet, baskı, kölelik, soysuzlaşma (ve) sömürü de alabildiğine artar.” (Karl Marx, Kapital, Sermayenin Üretim Süreci, Cilt: I, Çev: Alaattin Bilgi, Sol Yay., 1965.)

  1. İ. Lenin’in “Emperyalizm” broşüründeki şu pasaj meramıma açıklık kazandırmaya yardımcı olacaktır: “Üretim toplumsallaşmakta, fakat sahip çıkma özel kalmaktadır. Toplumsal üretim araçları az sayıdaki insanın mülkiyeti olarak kalmaktadır. Lafta kabul edilen serbest rekabetin genel çerçevesi varlığını sürdürmekte ve bu bir avuç tekelcinin nüfusun geri kalan bölümü üzerindeki boyunduruğu kat be kat daha ağır, daha elle tutulur ve daha tahammül edilmez hâle gelmektedir.” (V. İ. Lenin, Emperyalizm: Kapitalizmin En Yüksek Aşaması, Çev: Cemal Süreya, Sol Yay., 1969.)

[15] Geçerken iki nokta:

2014’ten bu yana işlerini döndüremeyen neredeyse yarım milyon işyeri battı. 2018’in ilk yarısında iflas eden esnaf sayısı ise 53 bini buldu.(Şehriban Kıraç, “463 Bin Esnaf İflas Bayrağını Çekti”, Cumhuriyet, 9 Temmuz 2018, s.11.) Küçük işletmelerin batık kredi oranı 2018’in 11 ayında yüzde 60 yükseldi. Esnafın kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandığı borç miktarı da bir yılda yüzde 44 artış gösterdi. 2018 kepenk indiren esnaf sayısı bakımından 4 yılın en kötü senesi olarak kayıtlara geçti. (Şehriban Kıraç, “516 Bin Esnaf İflas Etti”, Cumhuriyet, 30 Ocak 2019, s.11.)

Toplam dış borcun yarısına, 2018 yılının Gayri Safi Milli Hasılası’nın da neredeyse yüzde 25’ine denk gelen oranda bir servet AKP iktidarının gözdesi 10 şirkete ihaleler yoluyla aktarıldı. (“AKP Döneminde, 200 Milyar Doları Aşkın Servet 10 Şirkete Transfer Edildi”, 8 Ocak 2019… http://sendika63.org/2019/01/akp-doneminde-200-milyar-dolari-askin-servet-10-sirkete-transfer-edildi-525444/)

[16] Yine iki şey daha:

İlki; 13 Ocak 2018’de TBMM önünde kendisini ateşe vererek yakan Sıtkı Aydın isimli inşaat işçisinin geçirdiği iş kazası sonucu 5 yıldır işsiz olduğu ve geçim sıkıntısı nedeniyle ruhsal bunalıma girdiği ortaya çıktı. (“Meclis Önünde Kendini Yakan İşçi Konuştu: Oyumu Tayyip’e Attım”, Cumhuriyet, 14 Ocak 2018, s.12.)

İkincisi; Bursa’da annesi tarafından bir AVM’nin oyun parkına terk edilen 3 yaşındaki bir çocuk bulundu. Olay, Bursa Osmangazi ilçesindeki bir AVM’de meydana geldi. Bir anne 3 yaşındaki oğlunu 15.30 sıralarında bir AVM’nin oyun parkına getirip, bıraktı. Çocuğun bir süre sonra ağlaması üzerine güvenlik görevlileri çocuğun yanına geldi. Bir süre anneyi arayan güvenlik görevlileri, çocuğun üzerindeki “Artık bakamıyorum, tek çarem buydu,” notunu buldu. (“Küçük Çocuk Üzerinde Notla Annesi Tarafından Terk Edildi!”, 5 Ocak 2019… http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1191620/Kucuk_cocuk_uzerinde_notla_annesi_tarafindan_terk_edildi_.html)

[17] “AKP 16 Yılda Yoksul Sayısını 2’ye Katladı”, 7 Şubat 2019… https://www.birgun.net/haber-detay/akp-16-yilda-yoksul-sayisini-2ye-katladi.html

[18] “16 Yılda Yoksul Sayısı 2’ye Katlandı”, Birgün, 8 Şubat 2019, s.13.

[19] “Dünya Ekonomik Forumu Raporu: Türkiye’de Gelir Eşitsizliği Yüksek”, 23 Ocak 2018… https://www.dunya.com/ekonomi/dunya-ekonomik-forumu-raporu-turkiyede-gelir-esitsizligi-yuksek-haberi-399858

[20] Şehriban Kıraç, “Krizle Muhtaçlık Arttı”, Cumhuriyet, 28 Ocak 2018, s.11.

[21] Gamze Bal, “Pahalı Gıdada Lider”, Cumhuriyet, 5 Temmuz 2018, s.11.

[22] “BİSAM: Açlık Sınırı Aylık 1.686 Liraya Yükseldi”, Cumhuriyet, 12 Haziran 2018, s.10.

[23] “Açlık Sınırı Son 15 Yılda 4.23 Kat Arttı”, Birgün, 7 Ağustos 2018, s.10.

[24] “517 Bin Yeni İşsiz”, Cumhuriyet, 9 Şubat 2019, s.7.

[25] David Harwey, Sermayenin Sınırları, Çev: Utku Balaban, Tan Yay., 2012, s.54

[26] Bertolt Brecht.

[27] Karl Marx, Louis Bonaparte’in 18 Brumaire’i, Çev: Sevim Belli, Sol Yay., 1966.

[28] Karl Marx-Friedrich Engels, Alman İdeolojisi, [Feuerbach], Çev: Sevim Belli, Sol Yay., 1976.

[29] Tahsin Yücel’in, ‘Yalan’ başlıklı roman kahramanı Yusuf Aksu, “Yaşamı baştan sona yalan olmuşsa sürekli yalana başvurduğu için değil, başkalarına boyun eğdiği için olmuştu; üstelik, başkalarına uymak başkalarının arkasından gitmek bile değildi, o susmuştu yalnızca, suçu sesini çıkarmamaktı,” (Tahsin Yücel, Yalan, Can Yay., 2005.) derken ekleyelim: Toplumlar sustukça, susturuldukça yalana ortaklık kendiliğinden bir hâl alır, yalan içselleşir. Sürüye katılmayanlar parmakla işaret edilir, ötekileştirilir, köşeye sıkıştırılır.

[30] Ursula K. Le Guin, Yanılsamalar Kenti, Çev: Meltem Tayga, İmge Yay., 3 Baskı, 2016, s.24.

[31] Fitus Livius.

[32] Emile Durkheim, Sosyolojik Yöntemin Kuralları, Çev: Özcan Doğan, Doğu Batı Yay., 2014.

[33] Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, Ölüler Evinden Anılar, çev: Nihal Yalaza Taluy, İş Bankası Kültür Yay., 2008

[34] Bertolt Brecht, Me-ti, çev: Ahmet Cemal, Kaldıraç Yayınevi, 2011.

[35] Jerome David Salinger, Çavdar Tarlasında Çocuklar, Çev: Coşkun Yerli, Yapı Kredi Yay., 2006.

[36] Bertolt Brecht, Me-ti, çev: Ahmet Cemal, Kaldıraç Yayınevi, 2011.

[37] “Seni kategorize etmeye çalışırlar. Seni kendi kafalarındaki resme uydurmak isterler ve uymazsan çok bozulurlar.” (William Burroughs.)

[38] “İnsanları korkutan, sindiren şey gök gürültüleri ya da şimşekler midir? Hayır, insanlar imalı bakışlardan, sinsice yapılan dedikodulardan çekinirler.” (Boris Pasternak, Doktor Jivago, Çev: Hülya Arslan, Yapı Kredi Yay., 2014.)

[39] https://www.insanokur.org/jorge-semprunun-hayati-onemli-olan-tanrinin-sessizligi-degil-insanlarin-sessizligi-mutlak-kotuluk-karsisindaki-sessizligi/

[40] Herakleitos, Fragmanlar, Kabalcı Yay., Çev: Arzu Akgün, 2016.

[41] Herakleitos, Fragmanlar, Kabalcı Yay., Çev: Arzu Akgün, 2016.

[42] Jack London, Martin Eden, Çev: Erhun Yücesoy, Can Yay., 2014.

[43] Alfred Adler, İnsan Tabiatını Tanıma, Çev: Ayda Yörükan, Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 14. Baskı, 2017.

[44] Alain Robbe-Grillet, Barthes’i Niçin Seviyorum, Çev: Ayşe Ece, Sel Yay., 2011, s.40.

[45] Yetkin Aröz.

[46] Friedrich Engels, İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu, Çev: Oktay Emre, Sosyalist Yay., 1994.

[47] Geçerken aktaralım: “İnsanlığın gelişmesi, ilk koşul olarak, öncünün kendini bilerek budala yerine koymasından geçer.” (Bernard Shaw.)

[48] Gaby Weber, Gerilla Bilanço Çıkarıyor, çev: Gazi Çağlar, Belge Yay., s.31.

[49] V. İ. Lenin, İşçi Sınıfı ve Köylülük, Sol Yay., Çev: Muzaffer Erdost, 1970, s.235-236.

[50] V. İ. Lenin, Collected Works, Volume: 11, Progress Publishers, Moscow, 1977, s.385.

[51] V. İ. Lenin, Collected Works, Volume: 18, Progress Publishers, Moscow, 1977.

[52] Herakleitos, Fragmanlar, Kabalcı Yay., Çev: Arzu Akgün, 2016.

[53] Herakleitos, Fragmanlar, Kabalcı Yay., Çev: Arzu Akgün, 2016.

[54] “Sosyalizm çalışan halkın sömürülmesine karşı protesto ve savaşıma, bu sömürünün tam olarak kaldırılması uğruna savaşıma verilen addır.” (V. İ. Lenin, Halkın Dostları Kimlerdir ve Sosyal Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar?, Çev: Vahap S. Erdoğdu, Sol Yay., 1995.)

“Sosyalizm... yani ne zengin ne de yoksulun olacağı, bütün toprağın, bütün fabrika ve işletmelerin tüm emekçi halkın elinde bulunacağı bir sistem.” (V. İ. Lenin, 1905 Devrimi Üzerine Yazılar, çev: Ragıp Zaralı, Yöntem Yay., s.152.)

[55] “Çoğunluktan daha mide bulandırıcı bir şey yoktur. Çünkü çoğunluklar mutlaka güçlülerden, ortama uyum sağlamış dolandırıcılardan, sindirilmiş zayıflardan ve ne istediğinin farkında olmayan boş kalabalıklardan oluşur.” (Johann Wolfgang von Goethe.)

[56] İvan Sergeyeviç Turgenyev, Bahar Seli, çev: Nihal Yalaza Taluy, Varlık Yayınevi, 1958.

[57] Hermann Hesse, İnanç da Sevgi de Aklın Yolunu İzlemez, çev: Kamuran Şipal, YKY., 2016.)

[58] Ahmet Tulgar, “KESK Eşbaşkanı Mehmet Bozgeyik: Mazeret Üretmek Sorunları Artırır”, Yeni Yaşam, 29 Ocak 2019, s.10.

[59] Pier Paolo Pasolini.

[60] Özge Özdemir, “Protestoların Son 10 Yılı: Ekonomik Kriz Sonrası Kitlesel Eylemler Dünyayı Nasıl Etkiledi?”, 25 Ocak 2019… https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46686118

[61] “Düşman saldırıyorsa iyidir. Daha çok saldırıyorsa daha da iyidir. Zira bu onun sizden çok korktuğunu gösterir…” (Mao Zedong.)

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Temel Demirer - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantep Haberler Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Haberler hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Haberler editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Haberler değil haberi geçen ajanstır.Anket İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına Aday Olursa Oy Verir misin?