Lübnan Komünist Partisi: Katil rejimi devirmeye çağırıyoruz

Lübnan Komünist Partisi: Katil rejimi devirmeye çağırıyoruz

Lübnan Komünist Partisi: Katil rejimi devirmeye çağırıyoruz

Yeni bir açıklama yayınlayan Lübnan Komünist Partisi, “halk olarak tarihi bir dönüm noktasındayız” diyerek ülkede demokratik dönüşüm için alternatif program ve birleşik mücadele çağrısı yaptı.

Lübnan Komünist Partisi, Beyrut Limanı patlaması ve ardından gelişen toplumsal süreç üzerine yeni bir açıklama yayınlayarak, “Katil rejimi ve onun dış destekli siyasi sistemini devirmeye çağırıyoruz” dedi.

Açıklamada ülkede dönüşüm isteyen tüm siyasi güçlere “el ele verme” ve “ayaklanmanın bir sonraki dalgasının örgütlenmesine öncülük edecek” birleşik bir mücadele hattı ile mevcut sistemle yüzleşmek için alternatif bir program oluşturma çağrısı yapıldı. 

Açıklamanın tamamını yayınlıyoruz: 
 
Lübnan Komünist Partisi, Beyrut limanı ve başkentin pek çok mahallesinin yıkılmasının ardından meydana gelen ve yüzlerce şehit ve binlerce yaralıyla sonuçlanan ulusal felaketi halka karşı işlenmiş büyük bir suç olarak görüyor. Bu suç ihmal, yolsuzluk ve ulusal sorumluluk eksikliği konusunda sabıkalı bir siyasi otorite tarafından işlendi. 

Lübnan Komünist Partisi, sevdiklerini kaybeden tüm Lübnan vatandaşlarına ve sakinlerine başsağlığı diliyor ve bu felaketin bedelini ödeyen on binlerce vatandaşla en yüksek dayanışma biçimlerini ifade ediyor. 

BU SUÇUN SORUMLUSU TÜM BİR SİYASİ SİSTEMDİR

Bu bağlamda, partimiz aşağıdaki noktaları vurgulamaktadır:

Bu korkunç suçun sorumlusu -patlamayı yaratan doğrudan ve teknik faktörler ne olursa olsun- sadece 2014’ten günümüze kadar olan hükümetler değil, 1992’den beri kurulanlar da dahil olmak üzere bir siyasi sistemdir. 

Devleti siyasi klientalizm ve mezhepsel kayırmacılığın bir aygıtı haline getiren tüm siyasi sistem, böyle bir suçun gerçekleşmesinin önünü açmıştır. 

Dahası, siyasi gündemleri her zaman dışa bağlı olan ülkenin tüm mezhepçi siyasi hizipleri, ülkemizi uluslararası müdahaleler, özellikle de ABD’nin iç siyasi meselelerimize müdahalesi için verimli bir saha haline getirmiştir.

Bu gündemler, devletin son felaket de dahil olmak üzere halkın gerçek ihtiyaçlarını ele almasını ve bunlara göre hareket etmesini zorlaştırdı. Bu bağlamda, mevcut ekonomik ve mali kriz, korona salgınına karşı en basit kamu hizmetlerinin sağlanamaması ile elektrik ve yakıt krizinin şiddetlenmesi de felaketin parçalarıydı, fakat korkunç Beyrut Limanı patlamasıyla doruğa çıktı.

SİYASİ FRAKSİYONLARA BAĞLI OLMAYAN BİR GEÇİŞ HÜKÜMETİ

Lübnan Komünist Partisi, mezhepçi siyasi sistemin devletin ve halkın bölgedeki Amerikan-Siyonist projeye direnmesini zorlaştırdığını ve kurulduğundan beri yapılan tüm ulusal fedakarlıklara değecek bir ülke inşa edemediğimizi düşünmektedir.

Partimiz, reform isteyen gruplar ve örgütler için şu anda önceliği, hükümeti devirmek ve yerine bakanlarının ülkenin herhangi bir siyasi fraksiyonuna bağlı olmadığı yeni bir geçiş hükümeti kurmak için çabalarına katılmak olarak görüyor.

Böyle bir hükümet yeni, modern, demokratik ve ulusal bir devlet inşa etmek için en önemli önceliktir. Ancak böyle bir devlet, ülkemizin halen karşı karşıya olduğu üç krize hitap edebilir: Sürmekte olan ekonomik çöküş, koronavirüs salgınıyla sağlığa verdiği zararlar ve Beyrut Limanı patlamasının etkileri. 

LÜBNAN HALKI OLARAK TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ

Bu bağlamda parti, Lübnan halkı olarak bugün geri dönüşü olmayan tarihi bir kavşakta olduğumuzu ve limandaki patlamanın yeni bir siyasi dönüm noktasında olduğumuzu doğrulamaktadır. Bu, siyasi sistemi yenilemek ve yeni bir sosyal sözleşmeye zemin hazırlamak için bir fırsat olabilir.

Lübnan Komünist Partisi, bu ulusal felaketten faydalanma ya da etkisi ve sonuçlarını ulusal yönler dışında yönlendirme girişimlerini reddetmektedir. Bu bağlamda, halk dayanışma kampanyaları ve bu kampanyalardaki yüksek insancıllık ve gönüllülük anlayışı, Lübnan'ın geleceğini inşa etmenin temeli olmalıdır. 

 

10.08.2020 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz