Gaziantep'te Memurlardan ‘Ek Zam’ eylemi

Gaziantep'te Memurlardan ‘Ek Zam’ eylemi

Gaziantep'te Memurlardan ‘Ek Zam’ eylemi

Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilciliği tarafından Yeşilsu Meydanı’nda ‘Ek Zam’ talebiyle basın açıklaması düzenlendi.

Yeşilsu Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak, “ Bilindiği üzere, 2018 ve 2019 yıllarında memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş zamlarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmeleri, 2017 yılının ağustos ayında gerçekleşmiştir. Yapılan “Toplu Sözleşme Hükümlerine” göre kamu görevlileri ile emeklilerin maaşlarına 2018 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 4, ikinci altı aylık dönemi için yüzde 3,5 olmak üzere kümülatif yüzde 7,6; 2019 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde  4, ikinci altı aylık dönemi için yüzde 5 olmak üzere kümülatif yüzde 9,2 artış yapılması kararlaştırılmıştır. Toplu sözleşmeye göre maaş artışlarının enflasyonun altında kalması durumunda aradaki farkın maaşlara yansıtılması hükme bağlanmıştır. Ancak 2018 yılı başından itibaren yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde enflasyonda yüksek artışlar görülmüş, buna bağlı olarak ta memur ve emeklilerin maaşları reel olarak değer kaybetmiştir. Öyle ki, 2018 Ekim ayı baz alındığında ilk on ayda enflasyon yüzde 22,5 olmuştur.  Yılın ilk on ayı hesaplandığında kamu görevlilerinin alım gücünün yüzde 9,5 düştüğü ortaya çıkmaktadır.” 

“MAAŞLARDA YÜZDE 6,7’LİK REEL DÜŞÜŞ YAŞANDI”

“Bu gelişmelere paralel olarak geçtiğimiz yıl 5 bin 336 TL olan dört kişilik bir ailenin aylık zorunlu harcama tutarı, bu yıl 854 TL artış göstermiş ve 6 bin 191 TL’ye ulaşmıştır. Bununla birlikte ortalama memur maaşı 441 TL artmış ve bir memurun aylık geliri 413 TL azalmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda 2018 yılsonu enflasyon hedefi yüzde 20,8; 2019 yılsonu hedefi ise yüzde 15,9 olarak belirlenmiştir. Kamu görevlilerine enflasyon dâhil 2018 yılı için yüzde 13, 2009 yılı için ise yüzde 9,2’lik bir artış ön görülmüştür. Dolayısıyla resmi rakamlara göre memur maaşları 2018 yılı için yüzde 7,8 eriyecektir. 2019 yılında da hedeflenen enflasyona ulaşılsa bile, maaşlarda yüzde 6,7’lik bir reel düşüş olacaktır.”

“OLUMSUZLUKLARIN YÜKÜ ÇALIŞANA”

“Her ne kadar maaşlara enflasyon farkı eklense de, bu ödeme geriye dönük olmadığından yaşanan kayıpları karşılamadığı ve maaşların sürekli eridiği açıktır. Bu sebeple; yüzde 15,9 olarak değiştirilen enflasyon hedefi dikkate alındığında, 2019 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılması planlanan maaş zamlarının, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’nda yeni hedefe göre revize edilmesi de bir gerekliliktir. Enflasyonun toplumsal boyuttaki en olumsuz etkileri, hiç kuşkusuz dar ve sabit gelirliler üzerinde görülmektedir. Bugün artık memur ve emeklilerimiz alışveriş yapamaz ve en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Ülkedeki gelir dağılımında adaletin sağlanması için en önemli araçlardan biri de ücret politikalarıdır.  Ürün fiyatlarına yüksek oranlarda zam gelirken, maaşların yalnızca enflasyon endeksli düzenlenmesi, hem gelir dağılımını bozmakta, hem de ekonomik olumsuzlukların yükünü yalnızca çalışan kesime yüklemektedir.”

“EK ZAM YAPILMALI”

“Bu çerçevede toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyona endeksli maaş artış tekliflerinden vaz geçilmesi, gerçekleşen enflasyon, yoksulluk sınırı, büyüme ve refah payının temel alındığı bir maaş artış sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Bütün bu gerçekler ışığında; kamu görevlilerinin mağduriyetini gidermek ve enflasyona yenik düşen, temel harcamaları karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek adına 2019 yılı maaş artış oranlarının Yeni Ekonomi Programında belirlenen hedeflere göre revize edilerek memur ve emeklilere ek zam yapılması hususunda gerekli girişimlerde bulunmanızı saygılarımla arz ederiz” ifadelerine yer verdi.

E.YILDIRIM

14.11.2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz