Bu Haberimize ' Erişimin  Engellenmesi Kararı ' Verildi

Bu Haberimize ' Erişimin Engellenmesi Kararı ' Verildi

Bu Haberimize ' Erişimin Engellenmesi Kararı ' Verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imam hatip lisesinden arkadaşı Aykut Emrah Polat’ın TMSF’nin düzenlediği ihaleyi 280 milyon TL’ye kazanmasına ilişkin haberimize erişim engeli geldi.

www.gaziantephaberler.com sitemize gönderilen yazı şöyle:

"Sayın Gaziantep Haberler İnternet Sitesi Yetkilisi,

5651 sayılı kanunun 6/A maddesi ile Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulmuştur.

5651 sayılı kanunun 3.maddesi uyarınca; Bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri yurt içinden ya da yurt dışından yürütenlere, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilir.

5651 kanunun 9. maddesi "...Hakimin bu madde kapsamında verdiği içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları doğrudan Birliğe gönderilir...Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır...Birlik tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir...Sulh ceza hâkiminin kararını bu maddede belirtilen şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır." şeklinde düzenlenmektedir.

Bu kapsamda ekte tarafınıza gönderilen İSTANBUL ANADOLU 7. SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 02.09.2020 Tarih ve 2020/5273 D.İş sayılı kararında yer alan içeriklerin yayından çıkarılması halinde Birliğimize bilgi verilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla.


KARARDA YER ALAN ADRESLER:

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ DEĞİŞİK İŞ KARAR DEĞİŞİK İŞ NO: 2020/5273 D.İş HAKİM: KADİR AKIN 211087 KATİP: SERKAN ÇATAL 141915 TALEP EDEN: NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN VEKİLİ: AV. AHMET ÖZEL TALEP TARİHİ: 02/09/2020 KARAR TARİHİ: 02/09/2020 Talep eden vekili dilekçesinde özetle; müvekkili adına üretilen içeriklerle Hakaret suçunun oluştuğunu, paylaşılan içeriklerle ifade özgürlüğünün sınırlarının aşıldığını, çarpıtılmış bilgilerle kamuoyunu kışkırtan, yönlendiren, provoke eden ithamlar ile müvekkilinin küçük düşürülmeye çalışıldığını, kişilik haklarının ihlal edildiğini beyan ve iddia ile linklerdeki yayınlara erişimin engellenmesini talep etmiştir. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ; Talep dilekçesi, internet yayın çıktısı ve mevcut tüm bilgi ve belgeler incelendi. Tüm dosya kapsamından, talep konusu internet yayının halen mevcut olduğu, başvuranın ikametgahı itibariyle mahkememizin yetkili olduğu anlaşılmakla işin esasına geçilmiştir. Öncelikle talep, Anayasamızın 17. (kişinin maddi ve manevi varlığının korunması), 25-26. (ifade hürriyetidüşünce özgürlüğü), 28. (basın hürriyeti) ve 32. (cevap ve düzeltme hakkı) maddeleri ile 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bunun özellikle 9. maddesi, AİHM'nin 23/04/1992 tarihli "Castells v İspanya" kararı, Anayasa Mahkemesinin Emin Aydın bireysel başvuru kararı (2013/2602 - 23/01/2014), Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 11/07/2006 tarihli 2006/4-162 E. - 2006/181 K. sayılı ilamı ve 2012/4-511 E. - 2012/1280 K. sayılı ilamı, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2012/5834 E. sayılı kararları çerçevesinde incelenmiştir. Tüm bu kurallar, yüksek mahkeme kararları ve bunlarla getirilen ilkeler eşliğinde talep konusu olan internet yayınları incelendiğinde; basın-yayın özgürlüğünün dışına taşıldığı, keyfilik bulunduğu, kişilerin şeref ve onurlarını rencide edici mahiyette saldırı bulunduğu, içeriklerin kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu, ayrıca diğer kişiler tarafından paylaşılan içeriklerin de düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında kalmadığı ve aynı şekilde kişilik haklarını ihlal edici mahiyette bulunduğu anlaşılmakla, yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde usul ve yasaya uygun bulunan erişimin engellenmesi talebinin kabulüne dair karar verilmiştir. KARAR:Nedenleri yukarıda açıklandığı üzere ; Talebin KABULÜ ile; https://t24.com.tr/haber/bilal-erdogan-in-imam-hatipten-arkadasinin-kazandigi-280-milyonluk-ihaleyleilgili-paylasima-erisim-engeli-getirildi,896218 https://halktv.com.tr/gundem/bilal-erdogan-talep-etti-arkadasinin-ihale-haberine-erisim-engeli-geldi431521h https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/bilal-erdogan-in-arkadasinin-kazandigi-ihale-haberine-erisimh159717.html https://eksisozluk.com/bilal-erdogannin-ihale-haberine-erisim-engeli--6631494 http://www.gelecekgundem.com/gundem/bilal-erdogan-in-arkadasi-haberine-erisime-engelleme-kararih8659.html https://www.a3haber.com/2020/08/12/tmsf-arazisine-insaat-ihalesi-bilalin-imam-hatipten-arkadasinaverildi-haberine-erisim-engeli/ https://www.demokrathaber.org/guncel/bilal-erdogan-in-arkadasinin-kazandigi-280-milyonluk-ihaleyleh132473.html https://ilerihaber.org/icerik/bilal-erdoganin-arkadasinin-280-milyon-tllik-ihalesi-haberine-erisim-engeli116181.html https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bilal-erdoganin-imam-hatipten-sinif-arkadasi-aykut-emrah-polat-280- milyonluk-ihale-almisti-1758005 https://kronos34.news/tr/bilalin-arkadasinin-kazandigi-280-milyon-tllik-ihaleye-erisim-engeli/ http://www.gelecekgundem.com/gundem/bilal-erdogan-in-arkadasi-haberine-erisime-engelleme-kararih8659.html https://ankahaber.net/haber/detay/ankanin_ortaya_cikardigi_ihale_ortakligina_erisim_engeli_13568 https://twitter.com/t24comtr/status/1293425153204944896 https://onedio.com/haber/2020-yilinin-sansur-gundemi-bu-yil-cesitli-sebeplerden-dolayi-erisim-engeligetirilen-haberler-913878 http://www.krttv.com.tr/gundem/anka-nin-ortaya-cikardigi-ihale-ortakligina-erisim-engeli-h43564.html https://bursamiz.com/gundem/bilal-erdoganin-imam-hatipten-arkadasinin-kazandigi-280-milyonlukihaleyle-ilgili-paylasima-erisim-engeli-getirildi/ https://m.facebook.com/ATuncayOzkan/photos/a.10151893032206169/10157571096081169 https://haberver.me/bilal-erdoganin-imam-hatipten-arkadasinin-kazandigi-280-milyonluk-ihaleyle-ilgilipaylasima-erisim-engeli-getirildi-haberi/ https://www.reddit.com/r/KGBTR/comments/i8hili/bilal_erdo%C4%9Fan%C4%B1n_imam_hatipten_arkad a%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n/ https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1293564649095471104 https://www.gercekgundem.com/guncel/204336/bilal-erdoganin-arkadasinin-aldigi-ihale-haberine-erisimengeli https://www.politikyol.com/bilal-erdoganin-imam-hatipten-arkadasinin-kazandigi-280-milyonluk-ihaleyleilgili-paylasima-erisim-engeli-getirildi/ http://susma24.com/ihale-haberlerine-erisim-engeli/ https://www.durushaber.com.tr/politika/bilal-erdoganin-arkadasinin-kazandigi-280-milyonluk-ihaleyle- h52505.html https://grihat.com/bilal-erdoganin-arkadasinin-kazandigi-280-milyonluk-ihaleyle-ilgili-paylasima-erisimengeli/ https://aktifhaber.com/gundem/bilalin-arkadasinin-kazandigi-280-milyon-tllik-ihaleye-erisim-engelih148445.html https://www.sondakika32.com/haber-bilal-erdogan-in-imam-hatipten-arkadasinin-kazandigi-280-milyonlukihaleyle-ilgili-paylasima-erisim-engeli-getirildi-11727.html https://www.tamgaturk.com/sosyal-medya-yasasinin-ayak-sesleri-bilal-haberlerine-erisimengeli/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sosyal-medya-yasasinin-ayak-sesleri-bilalhaberlerine-erisim-engeli http://www.haberdar.com/gundem/bilal-erdogan-in-imam-hatipten-arkadasinin-kazandigi-280-milyonlukihaleyle-ilgili-paylasima-erisim-engeli-getirildi-h182036.html http://www.gaziantephaberler.com/haber/-arkadas-ihalesine-erisim-engeli-haberi-48730.html https://penceretv.com/guncel/arkadas-ihalesine-erisim-engeli-280-mliyon-tllik-ihale-almisti-8218h https://eksisozluk.com/entry/111455755 http://www.patronlardunyasi.com/haber/Aykut-Emrah-Polat-in-ihale-almasina-erisim-engeli/239061 https://www.haberasi.com/sessiz-ol-kimse-duymasin-bilal-in-arkadasina-verilen-ihale-haberinemahkemeden-erism-yasagi/16620/ https://haberem.com/gundem/bilal-erdoganin-imam-hatipten-arkadasinin-kazandigi-280-milyonluk-ihaleyleilgili-paylasima-erisim-engeli-getirildi-94021/ https://www.sabithaber.com/bilal-erdoganin-imam-hatipten-arkadasinin-kazandigi-280-milyonluk-ihaleyleilgili-paylasima-erisim-engeli-getirildi-40069/ https://twitter.com/kacsaatolduson/status/1293266867759599617 internet yayınları yönünden 5651 sayılı yasanın 9.maddesi uyarınca ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE Kararımızın derhal gereği için Erişim Sağlayıcıları Birliğine GÖNDERİLMESİNE, Kararın talep edene tebliğine, Dair, 5651 Sayılı Yasanın 9/6 maddesi gereği dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Hakimliğimize verilecek ya da bir başka Hakimlik aracılığı ile gönderilecek dilekçe ile İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.02/09/2020 Katip 141915 ¸ Hakim 211087

3.09.2020 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz