ESP PM sonuç bildirgesi açıklandı

Halen Tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, ESP'nin genel başkanlarındandı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) 15 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirdiği Parti Meclisi toplantısının sonuç bildirgesini açıkladı. EMPERYALİSTLER ARASINDAKİ REKABET ŞİDDETLENİYOR Emperyalistler arasında güç ve rekabet savaşları sürdüğünü, çıkar ilişkilerine bağlı olarak ABD, AB, Çin-Rusya arasındaki kutuplaşmanın giderek belirgin hale geldiği ifade edilen bildirgede, emperyalistler arasındaki çelişkilerin keskinleşme eğilimine dikkat çekildi. Kapitalizmin varoluşsal krizi koşulları altında dünya ekonomisinin "inişli çıkışlı durgunluk" seyir izlediği ifade edilen bildirgede, "Emperyalist mali-sinai tekellerin krize çözüm olarak gördüğü; merkezileşme, siyasal gericileşme, ırkçılık, şovenizm, faşizmin geliştirilmesi ve savaşlar insanlığı yıkıma sürüklemektedir. Dünyada devrimci olanakların artması nedeniyle, emperyalistler devrimin gelişme imkanlarına karşı karşıdevrimi güçlendirerek duvar oluşturmaya çalışmaktadır. Dünyada ezilenlerin Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya kadar her yerde hakları için mücadeleye atıldığı görülmektedir. Fransa'da yapılan genel grevler, Almanya'da yüzbinlerin katıldığı ırkçılık karşıtı gösteri bu bağlamda anlamlı bir yer tutmaktadır" denildi. Dünyada siyasi gericileşme eğiliminin artışına koşut olarak erkek egemenliğinin de geliştiğine dikkat çekilen bildirgede, "Devletlerde ve toplumlarda kadınların aşağılanmasından, taciz ve tecavüze kadar pek çok saldırı ile kadın düşmanlığı örgütleniyor" diye vurgulandı. Yaşanan gelişmelerin önümüzdeki süreçte rekabetin yerel ve bölgesel düzeyde şiddetlenme eğilimi gösterdiğinin altı çizilen bildirgede, "Emperyalist rekabet Ortadoğu'dan sonra Kafkasya bölgesine doğru kaymaya adaydır" tespiti yapıldı. Kapitalizmin, varoluşsal krizi aşma dinamiklerinden yoksun olduğu ifade edilen bildirgede, "Emperyalistlerin krizi savaş ve yıkımla aşma dışında bir seçeneği yoktur. İşçi sınıfı ve ezilenlerin krizden kurtuluş seçeneği de devrimdir. Dünya devrimci imkanların biriktiği magma halindedir" diye belirtildi. ORTADOĞU REKABET VE ÇELİŞKİLERİN ODAK NOKTASI OLMAYA DEVAM EDİYOR Ortadoğu emperyalistler arasındaki hegemonya mücadelesinin odak noktası olmaya devam ettiğine dikkat çekilen bildirgede, "ABD'nin öncelikli hedefi bölgede İran'a karşı oluşturulan tecrit, kuşatmayı arttırmak. Fakat İran, Rusya'nın ve kısmen AB'nin de desteği ile tecrit politikasında gedikler açmış bulunmakta. Keza Suudi gericiliğinin Yemen halkına yönelik katliamcı politikaları devam etmekte" denildi. Rusya'nın, Suriye iç savaşından güçlenerek ve inisiyatif kazanarak çıktığı vurgulanan bildirgede, "Rusya, Türkiye ile İdlib üzerinde yaptığı anlaşma ile Türkiye'nin çeteleri silahsızlandırması politikası izliyor. Buna karşılık Türkiye'nin politikası ise çeteleri başka isimler halinde toplayarak, TSK'nın doğrudan güdümüne sokarak Rojava üzerine saldırma planı yapmaktadır. Efrin'de yaptığını emperyalist güç dengelerini yanına çekerek burada da yapmak istiyor. Türkiye G. Kürdistan üzerinden de ulusal demokratik hareketi tasfiye planları yapmaktadır. Askeri işgal ve saldırılar bu planın devrede olduğunu gösteriyor. Kürt halkının kazanımlarının ortadan kaldırılması ve devrimin ezilmesi Türkiye'nin temel politikasıdır. Parti meclisimiz işgal ve savaş politikalarına karşı özgürlük ve demokrasi güçlerinin, Kürt halkının kazanımlarını ortadan kaldırma, işgal politikasına karşı ortak ve birleşik bir tutum geliştirilmesini dönemin temel görevleri arasında değerlendirmiştir" diye kaydedildi. Güney Kürdistan, Irak, İran'da baş gösteren yerel isyanlar şu veya bu emperyalist kışkırtmaların bir sonucu olarak değil, krizin bu ülkelerde yarattığı sonuçlar olduğu belirtilen bildirgede, "Petrol zenginliğinin kaynağı topraklarda; ekonomik krizin yarattığı sonuçlara karşı gelişen isyanların, önümüzdeki süreçte sınıfsal, ulusal, mezhepsel çelişkilerle iç içe geçmiş bir biçimde değişik düzeylerde sürmesi kuvvetle ihtimaldir" denildi. GELECEĞİ FAŞİZMLE ÖZGÜRLÜK ARASINDAKİ MÜCADELE BELİRLEYECEKTİR ESP PM sonuç bildirgesinin devamında şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'de iç politika iki ana eksen ve odak arasında süren bir mücadele ile karakterize oluyor. Birinci odak, Saray'da ifadesini bulan faşist cephedir. Egemen sınıfların kendi arasında çelişkileri olmakla birlikte, sistemin ve rejimin politik İslamcı faşist karakterinin sürdürülmesi konusunda hem fikirdirler. AKP/MHP'nin merkezinde yer aldığı faşist blok aralarındaki çelişkilere rağmen tüm imkan ve enerjisini Kürt halk hareketini, devrimi ezme üzerine kuruyor. Tüm düzen partileri aralarındaki çelişkilere rağmen Kürt devrimine karşı birleşiyorlar. Ordu ve polisin stratejisi, tüm konumlanması ve hazırlığı toplumsal ayağa kalkışı ve devrimi kentlerde ezme üzerinedir. İç ve dış basınçla rejimin esneyeceği şeklindeki beklentiler kitlelerin mücadele isteğini törpülemekten başka bir rol oynamaz. Dolaysıyla faşizmin yıkılması dışında bir seçenek yoktur. "Saray, ABD ve AB ile ilişkilerinde güvenceler vererek, yakın sürece kadar gerilimli olan ilişkilerinde gerilimi azaltma politikası izledi. ABD ve Almanya ziyaretlerinin, rahip Brunson'un serbest bırakılmasının bunda payı var. Bu ziyaretler Türkiye'nin mali-ekonomik sömürgeleşme sürecini derinleştiren bir rol oynamıştır. Türkiye'de rejim krizi aşılması bir yana giderek ağırlaşmaktadır. "İkinci odak, HDP/HDK'nin başını çektiği demokratik odaktır. Faşist rejim, bu odağı dağıtmak, iradesini kırmak ve halk hareketinin gelişme, örgütlenme imkânlarını engellemek istiyor. Önümüzdeki süreç bu iki cephe arasında sürecek mücadelenin sonuçları tarafından belirlenecektir. Yerel seçimlere doğru HDP'ye yönelik saldırıları buradan da ele almak gerekir. Seçim süreçleri bu odağın genişleme imkânlarını açığa çıkarsa da henüz ezilenlerin tüm kesimlerini kapsayan ve önderlik eden bir pozisyona ulaşamamış olması temel bir sorun olarak duruyor. "Yaklaşmakta olan yerel seçimlerde AKP/MHP faşist bloku, HDP'yi saf dışı bırakarak, kayyum politikasını sürdürerek halklarımızın birleşik mücadele imkânlarını sınırlamak, irade kırma yoluyla faşist rejime toplumsal meşruiyet yaratma arayışındadırlar. Partimiz, seçimlere ve ittifaklara sokağın, mücadelenin büyütülmesi perspektifi ile yaklaşmaktadır. "Ekonomik-mali krizin sonuçları giderek ağırlaşıyor. Saray, uluslararası mali çevrelere güvence vererek sermaye akışını sağlamak için McKinsey ile anlaşma yaptı. Anlaşmaya karşı gelişen tepkiler sonucu McKinsey ile anlaşmayı iptal ettiler. Fakat YEP ve 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programları' IMF'siz IMF'dir. Mali sömürgeciliğin derinleşmesidir. Anlaşma iptal edilmiş olabilir ama mali sermayenin programı uygulanıyor. Bunun ortaya çıkaracağı sonuçlar ise, batan şirketlerin, bankaların kurtarılması, dışarıdan gelen paranın yandaş sermaye gruplarına aktarılmasıdır. İşçi kıyımlarının kitleselleşmesi, açlık ve yoksulluğun artması, ücretlerde aşırı düşüş ve ekonomik terör önümüzdeki süreçte artarak devam edecektir. "Partimiz ekonomik krizin halk üzerindeki yıkıcı etkilerine, sömürüye ve faşizme karşı mücadelenin örgütlenmesini sürecin temel bir görevi olarak belirlemiştir. Saray, krizden şirketleri ve bankaları kurtarma planı hazırladı. Krizin şiddetinin en az iki yıl süreceği beklentisi içerisindeler. Krizi halkın üzerine yıkma planı önümüzdeki dönem kitle hareketinin, işçi direnişlerinin gelişme ve yaygınlaşma dinamiklerine dikkat çeker. Fakat aynı zamanda kriz koşulları altında yoksullaşan kitlelerin, ırkçı ve şoven bilincin etkisi altında karşı devrimin yedek ordusu haline gelme tehlikesini önemsemek gerekmektedir. "Partimiz önümüzdeki sürecin faşizme karşı direnişin süreceği rejimin siyasi ve ekonomik krizden çıkış imkânlarının giderek daralacağı bir süreç olacağını değerlendirmiş, faşizmle halk arasında, devlet halk çelişkilerinin keskinleşmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştır. "Partimiz tüm dikkatlerin, ekonomik, siyasi ve toplumsal çelişkilerin derinleşmesi ile harekete geçen kitlelerin örgütlenmesi ve birleşmesi üzerine yoğunlaştırmak gerektiğini, partimizin krize karşı yürüttüğü çalışmanın devam etmesini önemsedi. Bir yandan krize karşı mücadele ederken diğer yandan giderek çubuğu kitlelerin örgütlenmesine bükmek, direniş ve grevlerle daha etkin etkileşim kurmak, direnişlerle ve grevlerle özdeşleşmek, işçi havzalarında, fabrikalarda ve semtlerde kriz karşısında arayış içinde olan geniş kitleleri, toplumsal kesimleri bir araya getireceğimiz ortak platformlar, meclisler ve komitelerde birleştirmenin ertelenemez bir görev olduğunu belirledi. "Partimiz hapishanelerde saldırıların giderek arttığını, faşist rejimin devrimi ezmek, halkın ve devrimcilerin iradesini kırmak için özel bir zindan politikası izlediği, önümüzdeki süreçte tutsaklara yönelik saldırıların artacağını vurguladı. Bu nedenle tecride ve zindanlardaki saldırılara karşı duyarlılığımızı artırma görevini önüne koydu. "Saray faşizmi, ülkeyi zindana çevirmesi yetmezmiş gibi her yerde hapishane inşaatlarına hız veriyor, yeni hapishaneler açıyor. Diğer yandan çete gruplarına af getirilmesini tartışıyor. MHP'nin ileri sürdüğü çetelere af planı üzerinde ortaklaşma sağladılar. Gazetecilere, aydınlara, yazarlara, siyasi tutsaklara, devrimcilere cezalar yağdırılırken faşist mafya çetelerinin serbest bırakılmak istenmesi rejimin karşı devrimci planlarını ele vermektedir. Parti meclisimiz önümüzdeki dönem politik tutsakların özgürlüğü eksenli mücadelenin temel gündemler arasında tutulmasını belirlemiştir." Kaynak: Etkin Haber

19 Eki 2018 - 00:00 - Siyaset


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantep Haberler Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Haberler hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Haberler editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Haberler değil haberi geçen ajanstır.


tiktok takipçi satın al