Tüp Bebek Tedavisine Ne Zaman Karar Verilmeli?

Tüp bebek tedavisine adım atmak, birçok çift için engebeli bir yoldur. İzmir tüp bebek tedavilerini kabul etmede ideal bir şehir olarak düşünülse de k...

Tüp bebek tedavisine adım atmak, birçok çift için engebeli bir yoldur. İzmir tüp bebek tedavilerini kabul etmede ideal bir şehir olarak düşünülse de kısırlık İzmir halkı içinde hala çok hassas bir konudur. Üstelik İzmir halkı yüksek bir özgüvene de sahiptir. Ancak özgüven insanları tıbbi sorunlarla karşılaştığında gerçekleri kabul etmekten uzaklaştırabilir. Bu da tüp bebek tedavisinde kritik olan zamanın kaybedilmesine yol açar.

Çocuk sahibi olma kararı aldıktan ve adet planlaması yaptıktan sonra korunmasız ilişkiye rağmen 6 ay içerisinde hamilelik gerçekleşmediyse alternatif, geleneksel, mucizevi adı her başka ne ise hiç bir yönteme başvurmadan direkt olarak bir tüp bebek uzmanına başvurun!

Çünkü kısırlık tedavilerinde başarı için birçok faktör olsa da, "kadın yaşı" en belirleyici faktördür.

Şimdi tüp bebek tedavisi ile ilgili merak ettiğiniz diğer sorulara cevap verelim;

Tüp Bebek Tedavisi ile Doğal Yollardan Hamile Kalmanın Farkı Var Mıdır?

Tüp bebek tedavisi ile meydana gelen gebeliklerin doğal yollar ile meydana gelen gebeliklerden herhangi bir farkı bulunmamaktadır.

Tüp Bebek Tedavisinin Başarı Oranı Nedir?

Tahmin edeceğiniz gibi tüp bebek tedavisinin başarı oranı birçok faktöre bağlıdır. Bu oran aşağıdaki faktörlere bağlı olarak oran değişmektedir. Bugün gelişen tüp bebek yardımcı tedavileri ile ve deneme sayısına bağlı olarak %80 başarı gibi yüksek bir başarı oranı yakalamaktayız.

Yaş: Annenin yaşı tüp bebek başarı oranını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Farklı metotlara göre farklı rakamlar ortaya konsa da 35 yaş altı anne adaylarında başarı şansı çok daha yüksektir.

Yumurta ve Sperm Kalitesi; Yüksek kaliteli yumurta ve sperm, başarı şansını artırır.

Rahim ve Endometrial Durum; Rahimde polip, miyom veya endometriozis gibi durumların varlığı tedavi başarısını etkileyebilir.

Klinik ve Laboratuvar Deneyimi; Tüp bebek uygulamasında deneyimli bir klinik ve laboratuvarın varlığı, başarı oranlarını direkt olumlu etkiler.

Teknoloji; Klinikte kullanılan teknoloji ve yöntemler (ICSI, IMSI, Embriyoskop vs., Kök Hücre Tedavileri vs. ) başarı oranını etkiler.

Hormonal ve Genetik Faktörler; Bazı hormonal dengesizlikler veya genetik faktörler tedavi başarısını etkileyebilir.

Daha Önceki Gebelikler; Daha önce gebelik yaşamış kadınların tüp bebek ile tekrar gebe kalma şansı, hiç gebe kalmamış kadınlara göre genellikle daha yüksektir.

Tekrarlanan Denemeler; Tedavi deneme sayısı ile başarı oranı doğru orantılıdır.

Tüp Bebek Tedavisi Hangi Durumlarda Uygulanır? Kimler Tüp Bebek Tedavisi İçin Uygundur?

Tedaviye başvurma nedenleri arasında tıkanmış ya da hasar görmüş fallop tüpleri, erkeklerde düşük sperm sayısı veya kalitesi, endometriozis, ovülasyon sorunları, açıklanamayan infertilite ve bazı genetik hastalıklar sayılabilir. Tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyan gruplar şu şekilde detaylandırabiliriz;

a) Genetik sorunları olan veya aile öyküsünde genetik sorunlar olan kişiler,

b) Sağlık veya kanser cerrahisi sebebi ile fertilite koruması amaçlı tüp bebek tedavisi gerekli kişiler,

c) Kadının ileri yaşta olmasına bağlı olarak “düşük gebelik ihtimali” vakalarında,

d) Tüp tıkanıklığı veya hasarı veya tüp bağlatma ameliyatı olmuş kadınlar,

e) Yumurtlama (ovulasyon) problemleri olan kadınlar,

f) Prematrür overian yetmezlik problemleri yaşayan kadınlar,

g) Endometriozis hastası olan kadınlar,

h) Myom sorunu olan kadınlar,

i) Erkekte sperm üretim ve fonksiyon bozuklukları olan çiftler,

k) İmmunolojik problemleri olan kişilere,

l) İleri derecedeki polistik over sendromu varlığında,

m) Düşük yumurta rezervi tanısı konumuş durumlarda,

n) Diğer açıklanamayan infertilite ( kısırlık ) sorunları bulunan çiftler,

Tüp Bebek Tedavisinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir? Hangi Yöntem Daha Başarılıdır?

Tüp bebek tedavisi icat olduğunda tüp bebek tedavisi şu an klasik dediğimiz İn Vitro Fertilizasyon (IVF) yöntemini ifade ederdi. Ancak zaman içinde özellikle İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI) yönteminin tüp bebek tedavisinde bir yöntem olarak kullanılması işin tanımını değiştirdi.

İn vitro fertilizasyon (IVF): Klasik tüp bebek tedavisidir. Oositler (yumurtalar) anneden alındıktan sonra laboratuvar ortamında spermlerle bir araya getirilir ve döllenme sağlanır. Yumurta ile aynı alana getirilen sperm kendi işini yine kendi yapar da diyebiliriz. Klasik tüp bebek tedavisinde açıkçası sperme fazla güvenilir. Bu yöntem de sperm yumurta içine kendi girer. Kliniğimizde klasik tüp bebek tedavisinden başarı şansını arttırmak için vazgeçtik. Sperme daha az iş düşen yöntemlere yöneldik. Devam edelim...

İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI): Bu yöntemde kadının yumurtalıklardan alınan yumurtanın (oosit) içerisine özel bir iğne vasıtasıyla sperm bırakılarak döllenmenin oluşması sağlanmaktadır.

Klasik (IVF) Tüp Bebek Yöntemi ile Mikroenjeksiyon (ICSI) Yöntemi Arasında Ne Fark Vardır?

Tüp bebek tedavisinin ilk yöntemi olarak da bilinen klasik tüp bebek yöntemi (IVF) yönteminde her bir yumurtanın etrafına en az yüz bin sperm bırakılarak döllenmenin gerçekleşmesine çalışılır. Olması beklenen bu spermlerden herhangi tek birinin yumurta zarını delerek döllenmeyi sağlamasıdır. Ancak bunun için sağlıklı ve yüksek hareketli sperm sayısının olabildiğince çok olması gerekir. Şans faktörü büyüktür. Biz o şans faktörünü elemek için mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemini tercih ediyoruz.

Erkekten alınan sağlıklı ve yüksek hareketli spermlerden biri mikroskop altında dişinin yumurtasına mikromanipulatör isimli özel bir cihaz ile enjekte edilir. Bu yöntem de erkekte hareketli sperm sayısı çok az hatta birkaç tane dahi olsa tedavi sürebilir ve çiftlerin çocuk sahibi olma oranı da büyük ölçüde artar.

Klasik tüp bebek(IVF) yöntemine göre Mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemi ile erkekte çok az sayıda sağlıklı ve hareketli sperm olsa dahi yumurta içinde döllenme gerçekleştirilebilmektedir.

Kliniğimizde tüp bebek tedavisi olarak tüm transfer döngülerinde başarı oranını arttırmak için Mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemi uygulamaktayız.

Tüp Bebek Tedavisinde Erkek Menisinde Sperm Yoksa Ne Yapılıyor?

Meni örneğinde yeterli sperm hücresinin bulunamadığı durumlarda uygulanır. Bu yöntemler ile testislerden doğrudan sperm elde etmeye çalışırız. Bu yöntemler şunlardır:

a) TESE (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu)

Lokal anestezi altında, testisten küçük bir doku parçası cerrahi olarak alınır. Bu dokudan laboratuvar koşullarında sperm hücreleri elde edilmeye çalışılır. TESE, azospermi (menide hiç sperm bulunmaması) durumunda sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.

b) Micro-TESE (Mikroskopik Testiküler Sperm Ekstraksiyonu)

TESE yönteminin daha gelişmiş bir versiyonudur. Burada, mikroskop yardımıyla testisin belirli bölgelerinde sperm üretiminin daha aktif olabileceği bölgeler tespit edilir ve bu bölgelerden doku örnekleri alınır. Bu yöntem, sperm üretiminin çok az olduğu durumlarda daha yüksek başarı oranına sahip olabilir.

c) MESA (Mikrocerrahi Epididimal Sperm Aspirasyonu)

Bu yöntemde, mikrocerrahi tekniklerle epididimis adı verilen yapının içerisinden, bir iğne aracılığıyla sperm hücreleri aspirasyon yoluyla alınır.

d) PESA (Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu)

Epididimisten iğne ile direkt olarak sperm aspirasyonunun yapılmasıdır. MESA'ya göre daha basit bir işlem olup mikrocerrahiye gerek duyulmaz.

Tüp Bebek Tedavisinde Hangi İlaçlar Kullanılır? Zararı Var Mıdır?

En merak edilen sorulardan birine geldik. Tedavi sırasında hangi ilaçları kullanmam gerekecek? Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri var mı? Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar kanser yapar mı? Cevaplayalım;

Tüp bebek tedavisinde ilaçlar önemli yer teşkil eder. Over stimüle ediciler, yumurtaların olgunlaşması için ilaçlar, rahim iç duvarını hazırlayan ilaçlar ve yumurtanın erken ovülasyonunu (erken çatlama) önleyen ilaçlar başlıklarında ilaçlar kullanıyoruz. Bu ilaçlar yardımı ile öncelikle kadının yumurtalıklarının uyarımını sağlıyoruz. Yumurtalıkların uyarılması ile embriyo oluşturmak için çok sayıda sağlıklı yumurta elde etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca erkek içinde kadın içinde zaman zaman sperm ve yumurta kalitesini arttırıcı ilaç harici gıda takviyelerine de başvuruyoruz.

Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar yumurtaların olgunlaşmasını ve toplanmasını teşvik etmek amacıyla verilen gonadotropinlerdir. Bu ilaçlar, vücudun doğal olarak ürettiği hormonları taklit eder veya artırır. Tüp bebek tedavisinin kanser riski üzerindeki etkisi konusunda birçok araştırma yapılmıştır ve bu konu hala tartışma konusudur. Mevcut bilimsel literatürü genel olarak değerlendirdiğimizde, tüp bebek tedavisinin kanser riskini anlamlı bir şekilde artırdığına dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır.

Bazı kadınlar zaten yüksek kanser riski nedeniyle tüp bebek tedavisine başvurmak zorunda kalır. Örneğin, polikistik over sendromu (PCOS) olan kadınlar doğal olarak yüksek östrojen seviyelerine sahip olabilir ve bu durum, tüp bebek tedavisinden bağımsız olarak kanser riskini etkileyebilir. Tüp bebek tedavisini gerektiren bazı altta yatan faktörler, kanser riski ile de bağlantılı olabilir. Tüp bebek tedavisi gören kadınlar sık sık tıbbi gözetim altında oldukları için, herhangi bir sağlık sorunu daha erken teşhis edilebilir.

Tüp Bebek Tedavisinin Aşamaları Nelerdir?

İzmir tüp bebek kliniğimizde tedavi 5 aşamada yapılır. Bunlar sırasıyla, İlk Görüşme, Yumurtlama Takibi (Ovulasyon İndüksiyonu), Yumurta Toplama, Sperm Alınması ve Fertilizasyon (Döllenme) ve Embriyo Transferi aşamalarından oluşmaktadır.

a) İlk Görüşme

Her tüp bebek tedavisi çiftten çifte farklıdır. Kişiye özel tedavi programının doğru belirlenmesi için ilk görüşme önemlidir.

b) Yumurtlama Takibi (Ovulasyon İndüksiyonu)

Adetin döneminin 2 ya da 3. gününde rahim ve yumurtalıklarda bir problem olup olmadığı ultrason ile kontrol edilir. Ultrason sonucunda bir problem yoksa “yumurta geliştirici iğne” tedavisine başlanır.

Ovulasyon İndüksiyonu Aşamasında Neler Yapılır?

Ovulasyon (yumurtlama) indüksiyonu kısaca yumurtaların uyarılması sürecidir. Adetin 2 ya da 3. günü daha fazla sayıda embryo olabilecek yumurta elde edilmek için yumurtaları büyütücü ilaçlara başlanır.

Yumurta Toplama Prosedürü

Tüp bebek tedavisi için kullanacağımız yumurtaların toplanma aşamasıdır. Vajinal ultrason yardımı ile yapılan yumurta toplama aşaması için uygun zaman; yumurta çatlatma iğnesinin enjeksiyonundan sonraki 36. saattir. Yumurta toplama işlemi halk adında bilinen adı ile çatlatma iğnesinden sonra ortalama 36 saat sonra yapılır. Yumurta toplama, ağrı eşiği kişiden kişiye değişebildiği için sedasyon anestezi altında gerçekleştirilebilir. Trans vajinal ultrason yardımı ile iğne yumurtalara ulaşır.

c) Sperm Alınması ve Yumurtaların Döllenmesi (Fertilizasyon)

Yumurta toplama işleminin ardından özel bir işlemden geçirilen yumurtalar laboratuvar koşullarında sperm ile döllenir. Embriyoglar tarafından sperm ile yumurtanın döllenmesiyle oluşan embriyolar sürekli olarak kontrol edilir. Anne rahmine transfer için kaliteli embriyolar seçilerek transfer için hazırlanır. Yumurta toplanması esnasında da erkekten mastürbasyon yöntemi ile spermler alınır.

d) Döllenme – Fertilizasyon

Döllenme için kullanılan yöntemler:

Inseminasyon : Sağlıklı spemlerin ve olgun yumurtalar ile bir araya koyulması ve döllenmenin sağlanması.

Sperm Enjeksiyonu : Sağlıklı tek spermin direkt olarak olgun yumurtaya enjekte edilmesi işlemidir.

e) Embriyo Transferi

Embriyonun rahime transfer edildiği bu aşamada embriyo, yumuşak bir kateter yardımıyla abdominal ultrason ile rahim içerisine yerleştirilir. Embriyo transferi yumurta toplanması işleminden 2 ila 6 gün içinde yapılır.

İşlemlerin tamamlanmasının yani transferin ardından 15 gün içerisinde gebelik testi yapılır. Eğer test pozitif ise gerekli tedaviye başlanır. Negatif olursa ilaç alımı durdurulur. Bir hafta içerisinde adet başlar. Yeni bir transfer için zaman ayarlaması yapılır.

Bir tüp bebek izmir kliniği olan İnce Kadın Doğum ve Tüp Bebek Kliniği’mizde, ben Op. Dr. Nurettin Ersöz İnce olarak değerli ekibimle beraber binlerce çiftimizin ilk, ikinci, üçüncü hatta dördüncü bebeklerine ile kavuşma anına şahit, heyecanlarına ortak olduk. Bazen hüzünlü anları da hastalarımız ile paylaşmak zorunda kaldık. Ama emin olabilirsiniz ki olumsuz durumları gördüğümüzde dahi hiç pişman olmadık. Çünkü her hastamız her çiftimiz için bazen ne kadar zor dahi olsa bir doktor ve ekip olarak elimizden gelen çabanın en fazlasını verdiğimize emin olduk. Tüp bebek tedavisi başarı oranlarımıza göre denemeler sonunda %80 sizin de bebeğiniz ile kavuşma anınıza şahit olacağız. Umarız ki ilk denemede başarılı olacağız ama başarısız olsak dahi sizde o deneme sonrasında elinden gelenin en doğrusunu, en iyisini yapmış bir tüp bebek uzmanı ve ekibi ile beraber olduğunuzdan ve bu denemede olmasa dahi bir sonrakinde başarılı olabileceğinden emin olarak kliniğimizden ayrılacaksınız. Çift olarak kendinizi tüp bebek tedavisine hazır hissettiğiniz her an, bize +90 (232) 421 90 50 veya +90 (532) 460 11 50 no’lu telefon ve Whatsapp iletişim hattımızdan 7/24 ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

04 Şub 2024 - 12:01 - Yaşam --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantephaberler.com Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantephaberler.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantephaberler.com editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantephaberler.com değil haberi geçen ajanstır.