ÖZGÜRLÜĞE GİDEN YOL

ÖZGÜRLÜĞE GİDEN YOL

"Önderleri tarihten ders çıkarmayan halkların sonu yıkımdır."

Kürt önderler, özgürlüğün altın anahtarını tarih boyunca hep emperyalist ve sömürgeci devletlerin başkentlerinde aradılar.     

Ne var ki, "Diplomasi" adını verdikleri bu kadim çizgi hem kendilerine, hem de Kürtlere pahalıya patladı.

Sabrınız varsa, gelin yakın tarihin sayfalarında birlikte kısa bir gezinti yapalım:  

-Seyit Rıza, Birinci Dünya Savaşı sonlarında Rus ordusundan geriye kalan Ermenilere karşı Erzincan- Erzurum arasındaki bölgede Osmanlı'nın yanında kanlı bir savaş yürüttü. Bu nedenle kendisine "generallik" rütbesi verildi.

1937'de Atatürk'ün Erzincan'da kendisiyle "barış" konusunda görüşeceği söylenince, atını dörtnala sürerek Erzincan yoluna koyuldu. Valilik binasının önünde üstüne çevrilmiş namlularla göze göze gelince, çocuk oyuncağı bir tuzağa düşürüldüğünü dehşetle fark etti, ne var ki artık çok geçti.

Hayat bazı hataların düzeltilmesine izin vermez.  

Seyit Rıza devletle diyaloğa girmenin bedelini on yedi yaşındaki oğlu Reşik Hüseyin ve arkadaşları ile birlikte darağacında ödedi. Cesetleri açık bir arazide yakıldı, kömürleşmiş kemikleri meçhul bir çukura gömüldü.

- 1946'da kurulan Mahabad Kürt Cumhuriyeti de dışarıya ümit bağlamanın hazin bir örneğidir.

Bu cumhuriyet, o zamanlar İran'la sorunlar yaşayan Sovyetler Birliği'nin desteğiyle kuruldu. Sovyetler Birliği birkaç ay sonra İran'la anlaşıp kenara çekildi. İran ordusu meydanı boş bulunca Mahabad'ı işgal ederek Cumhurbaşkanı Gazi Muhammed ve arkadaşlarını Çarçıra Meydanı'nda astı.

Dış destekli cumhuriyet ancak on bir ay yaşayabilmişti.  

-1987'deki İran- Irak savaşında, Kürt önderlerin çapsızlığı nedeniyle İran, Irak Kürtlerini; Irak da İran Kürtlerini birbirlerine karşı kullandılar.

İki sömürgeci güç arasındaki o savaş Kürtlere beş bin insanın kimyasal silahlarla öldürüldüğü Halepçe katliamına mal oldu.

- Mustafa Barzani'nin Amerika ve İran'la kurduğu ittifak da unutulmayacak bir felaketle sonuçlandı.

ABD Başkanı Nixon 1972'dŞah Muhammed Rıza Pehlevi ile Irak despotu Saddam Hüseyin'e karşı Kürtlerin silahlandırılması konusunda anlaş.

Kürtler Amerika ve İran'ın desteğiyle Irak'la savaşıyorlardı. Savaşı CİA ve İran İstihbarat Örgütü Savak yönetiyordu.

İran ve Irak 1975'de Cezayir Anlaşması ile savaşı sona erdirince, Kürtlerle işi biten Amerika ve İran, onları namertçe yüzüstü bıraktılar. Kürtler sırtlarından hançerlenmenin dehşeti ile vatanlarından kaçıp kitleler halinde  İran'a sığındılar.

Mustafa Barzani ise ağır hasta olarak Amerika'ya sığındı, devlet aleyhinde konuşmaması şartı ile bir klinikte tedavi görmesine izin verildi.

Mustafa Barzani Amerika'da "hapsedildiği" klinikte kötü bir rüya görür gibiydi, emperyalistlere ve sömürgecilere bel bağlamakla kendi halkına çok yüklü bir fatura ödetmişti.

Balta girmemiş bir ormanda bir çakal sürüsüyle çelik çomak oynamanın sonu hüsrandı. 

-İran Kürdistan Demokrat Partisi lideri Abdurrahman Kasımlo da İran'la diyaloğa girmenin bedelini canıyla ödedi.

1989'da İran devlet temsilcileri ile görüşmeye gittiği Viyana'da, müzakere masasında katledildi.

-Abdullah Öcalan ise İmralı'da önce Genelkurmay'la, sonra da Tayyip Erdoğan'la diyaloğa girdi.

Kurduğu ilk diyalog, PKK'nin yaptığı açıklamalara göre büyük bir gerilla katliamıyla, diğeri ise şaşkınlık ve hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Arkasından da KAN PARTİ' nin hendek tuzağıyla gerçekleştirdiği kitlesel katliam geldi.

Amerika, Mustafa Barzani'yi dertten öldürdü, Tayyip Erdoğan ise Abdullah Öcalan'ı cezaevinde yıllardır sürüp giden hukuksuz bir tecritle cezalandırdı.  

Bakalım Amerika ile Rojava'da kurulan ittifak nasıl sonuçlanacak?!

-Emperyalistler ve sömürgecilerle diyaloğa girmenin, gözü bağlı olarak bir mayın tarlasında yürümek kadar ölümcül bir yolculuk olduğu Güney Kürdistan'daki 25 Eylül Bağımsızlık Referandumu ile bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Mesut Barzani yoksul Kürtlerin kanları ile sulanan ülkenin ekonomisini Amerika ve Türk iş adamlarına "ballı börek" olarak ikram etmişti. Sık sık Ankara'ya geliyor ve televizyonların karşısına geçerek, Tayyip Erdoğan'la kardeşlik pozları veriyordu. Seçimlerde açıkça KAN PARTİ' yi destekliyordu.  Diyarbakır'da katıldığı mitingde yüzünde mutlu gülücüklerle Tayyip Erdoğan'la yan yana oturuyor, "Megri" türküsü eşliğinde Kürtlere KAN PARTİ' ye oy vermeleri için çağrı yapıyordu.  

Peki, bu munisliğinin karşılığı ne oldu?

Amerika ve Tayyip Erdoğan, onu referandumda kapının önüne koydular. Birbirleriyle çatışma halinde olan İran, Irak ve Tayyip devleti- Amerika'nın seyirciliğinde- ele ele verip Güney Kürdistan'a karşı ekonomik, siyasi ve askeri bir savaş başlattılar.

Böylece tarih, Mesut Barzani' yi babası Mustafa Barzani'nin tarihi yanılgısını tekrarlayan oğul diye kayda geçirmiş oldu.

Bu referandumla apaçık görüldü ki, Kürtlerin özgürlüğü Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin "onayına" kaldıkça, hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir hayal olarak kalacaktır. Çünkü Kürdistan coğrafik olarak bu devletlerle çevrilidir ve dış dünyaya açılacak başka bir kapısı da yoktur. Amerika, Rusya ya da başka bir devlet de Kürtler için bu devletleri karşısına almak istemez.

Peki, bu durumda Kürtler ne yapacak? Kürt özgürlüğünün yolu nereden geçiyor?

Tarihteki ağır hatalar ve aldanışlar bağıra bağıra bize şunu söylüyor:

Kürt özgürlüğünün yolu Amerikan, Rusya, Türk, İran, Irak, Suriye... devletleri ile ittifak ve diyalogdan değil,  

Bölge halkları olan Türk, Arap, Fars ve diğer kardeş halklarla kurulacak bir ittifaktan geçer. Sömürgeci devletler ancak bu güçlü ittifak karşısında geri adım atarlar.

Devletlerle halkları aynı yere koymak büyük bir hatadır.

Emperyalist ve sömürgeci devletler kendi halklarını da boyunduruk altında tutan silahlı örgütlerdir. Çıkarları gerektirdiğinde düşman olsalar bile hemen bir araya geliyor ve halkların başına balyoz gibi iniyorlar.

Ezilen halklar, kendilerini mengeneye alan bu devletlere karşı kenetlenmedikçe asla özgürleşemezler. Kendi kurtuluşları, hak ve özgürlükleri için bunu yapmaya mecburdurlar.

Hiçbir komplekse kapılmadan şunu söyleyebiliriz:

Kürtler kuşatıldıkları bu uğursuz coğrafyada, Türk, Fars, Arap ve diğer ezilen halklarla kendi arasında kardeşlik köprüleri kurmadıkça özgürleşemeyecekler.

"Amerika, Vietnam savaşını Vietnam'da değil, Amerika'da kaybetti," sözü herkesin kulağına küpe olmalıdır.

Gerçek zafer ve esenlik..

Emperyalistlere ve sömürgeci zorbalara karşı dil, din ve mezhep farkı olmadan, tüm emekçi hakların birliği ve dayanışması ile ancak elde edilebilir.

Bu yol, bugüne kadar denenmemiş bir yoldur. Meşakkatlidir, demirden bir irade, zaman ve sabır ister. Ama kurtuluşa götürecek tek güvenli yoldur.

Bu felsefeyi bir yaşam biçimine dönüştürecek olursak, dünyaya korku salan en hırçın dağlar bile ortaya çıkacak mahşeri insan kalabalığı karşısında küçük dillerini yutarlar. 

Tarihteki hata ve aldanışlarla örülen eski perde kapanmış, yeni bir perde açılmıştır. Bu perdenin ufkunda bizi özgürlüğe çağıran pırıl pırıl bir bahar güneşi ışıldıyor.

Kürt hareketleri bu yeni durum karşısında kendilerini sıkı bir şekilde gözden geçirmelidirler. Kardeş bölge halklarını iten, kışkırtan ve Kürtlere düşman eden söz ve şiddet eylemlerinden titizlikle kaçınmaları gerekiyor.

Sömürgeciler bugüne kadar yürüttükleri ırkçı şoven propaganda ile halklar arasında zehirli uçurumlar açtılar.

Şimdi..

Bu uçurum nasıl kapatılır, köprüler yeniden nasıl kurulur, Kürdün özgürlüğü nasıl Türk, Arap, Fars ve diğer mazlum halkların özgürlük sorununa dönüştürülür ve bu halklara hangi teorik ve pratik projelerle gidilir...

Kürt hareketlerinin kafa yormaları gereken ivedi sorunlar bunlardır. Yoksa bu kanlı çamuru bin yıl daha çiğneriz.

Hava şimdi kapalı, ama açacak! Coşmamız ve ümitli olmamız için pek çok nedenimiz var.

Zaman, halkları birbirinden ayıran dikenli telleri söküp atmanın ve hep birlikte zulüm kalelerini tarihin çöplüğüne süpürmenin zamanıdır. alinakmahmut@gmail.com

           

6.11.2017 (Mahmut Alınak)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR