Hz. Yusuf ve Hz. Mehdi arasındaki benzerlikler neler-1

Erkan Arkut

Hz. Yusuf ve Hz. Mehdi arasındaki benzerlikler neler-1

Hz. Yusuf ve Hz. Mehdi arasındaki benzerlikler neler-1
Kuran’da birçok ayette Hz. Mehdi’ye ve ahir zamana işaret edilir.
Kuran’daki kıssalardan biri olan Yusuf kıssası da Mehdiyete işaret eden en önemli kıssalardan biridir. Hz. Yusuf yaşadığı dönemin peygamberi, kurtarıcısı ve bir nevi Mehdi’sidir. Hz. Yusuf’un hayatı ahir zamanda zuhur edecek Hz. Mehdi ile büyük benzerlikler taşımaktadır.

Peygamberimiz hadislerinde Yusuf kıssasında anlatılan Hz. Yusuf’un hayatı ve o dönemde yaşadıklarıyla, Hz. Mehdi’nin hayatı ve ahir zaman dönemi arasında çok büyük benzerlikler olacağını şöyle haber vermiştir:
Muhammed Bâkır buyurdu ki: “BU İŞİN SAHİBİNDE (MEHDİ’DE) YUSUF’A BİR BENZERLİK VARDIR.”

(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 189) (“Bu işin sahibi” yani, velayetin sahibi demektir. Bütün imamlarımız velayet sahibidir. Bununla birlikte mezkur hadislerimizde geçen velayetin sahibi sadece Hz. Mehdi aleyhisselam’dır.)

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Bu GAYBETİN (MEHDİ’NİN) SAHİBİNDE DÖRT PEYGAMBERİN SÜNNETİ VARDIR:… Dedim ki: "HZ. YUSUF’UN SÜNNETİ NEDİR?" BUYURDU Kİ: "ZİNDAN VE GAYBET.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 190)

... SONRA HZ. MEHDİ ALEYHİSSELAM HZ. YUSUF’A BENZEMEKTE ve onun halkı gördüğünü ama halkın onu göremediğini ve Hz. Ali’nin de buyurduğu gibi gökten nida olunana dek onun görülmeyeceği kesindir. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 167)

Peygamberimiz’in verdiği bu bilgi doğrultusunda Kuran ayetlerine bakıldığında, Hz. Mehdi ile ilgili hadislerle çok mutabık olayların yer aldığı görülür. Şimdi Hz. Mehdi’nin hayatı ile Hz. Yusuf’un hayatı arasında nasıl benzerlikler olacağını Kuran ayetleriyle inceleyelim:

1. Yıldızlar Hz. Yusuf’a da, Hz. Mehdi’ye de hizmet eder:
Hani Yusuf babasına: “Babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldız, Güneş ve Ay’ı gördüm. Bana secde etmektelerken gördüm” demişti (Yusuf Suresi, 4)

“Burada 11 yıldız bildiriliyor. Yıldızlar şu an, mesela Halley kuyruklu yıldızı, Hz. Mehdi’ye hizmet etti, özel olarak. “Bana secde etmektelerken gördüm” diyor. Yani Hz. Yusuf’un emrindeler bu yıldızlar. Şimdi ahir zamanda da mesela Lulin kuyruklu yıldızı Hz. Mehdi’ye hizmet ediyor. Ona bir alamet olarak geliyor. “Ben” diyor “Hz. Mehdi’yi müjdelemeye geldim” diyor koskoca yıldız. İki taraftan ışık saçarak geliyor. “Niye geldin?” dediğimizde, “Ben” diyor “Hz. Mehdi’yi müjdelemek için Allah tarafından gönderildim” diyor. Yani lisan-ı haliyle bunu söylüyor. Halley kuyruklu yıldızı ne yapıyor? “Ben de Hz. Mehdi’yi müjdelemek için geldim” diyor. Beni gördüğünüzde bilin ki Hz. Mehdi gelmiştir diyor. Lulin geldiğinde ne diyor? “Beni gördüğünüzde bilin ki Hz. Mehdi gelmiştir ve ben geldiğimde, gelmeden önce kuraklık olacak, ben geldikten sonra yağmurlar yağacak” diyor lisan-ı haliyle. Bakın Kuran burada da buna işaret ediyor. Yani yıldızlar nasıl Hz. Yusuf’un emrindeyse, ona bir işaret ve ona bir müjdeyse aynı şekilde Hz. Mehdi’yi de müjdeliyor yıldızlar. Ona açıkça burada işaret var.” (Bildiğiniz gibi önce Halley kuyruklu yıldızı çıktı, ardından da tam peygamberimizin tarif ettiği gibi Lulin kuyruklu yıldızı çıktı.)
2. Hz. Yusuf’a olduğu gibi, Hz. Mehdi’ye ve öncülerine de tuzak kurulacak:
(Babası) Demişti ki: “Oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma.” (Yusuf Suresi, 5)
“Mehdiyet” zalimlere, hasutlara, kıskançlara anlatıldığında çok olay çıkacak demektir. Bakın ne diyor ayette: “Rüyanı kardeşlerine anlatma.” Bu, Mehdiyet’i, ahir zamanı anlattığında, senin karşına dikilecekler anlamına geliyor. Birçok yobaz takımı, birçok ayak takımı, birçok üçkağıtçı Hz. Mehdi’nin karşısına dikilecek demek ki. “Yoksa sana bir tuzak kurarlar.” (Yusuf Suresi, 5) Demek ki, tutuklanması içinde uğraşacaklar, hapse attırmak içinde uğraşacaklar, iftiralar atacaklar, tecrit etmeye çalışacaklar. Ayette ne diyor Allah: “Yoksa sana bir tuzak kurarlar.” Sırf rüyasını anlattı diye kardeşleri Hz. Yusuf’a tuzak kuruyorlar. Kardeşleri güya Müslüman, kıskançlıktan, hasetten dolayı onun lider olmasından korktukları için, Hz. Yusuf’a tuzak kuruyorlar. Ama babası önceden söylüyor; “oğlum sakın rüyanı söyleme” diyor. Yani ‘gelecekte olacak bir olayı söyleme’ diyor, ‘başına bela olurlar’ diyor. “Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.” Yani şeytan, deccal insan için apaçık bir düşmandır. ‘Deccalin emrine girerler’ diyor. Nasıl, ‘yetmişbin sarıklı deccalin emrine girip, Hz. Mehdi’ye savaş açacaklarsa’ kardeşleri de Hz. Yusuf’a savaş açıp, ona tuzak kuruyorlar.
3. Hz. Mehdi’ye karşı da, Hz. Yusuf’a Olduğu Gibi Kıskançlık Duyulacak:
Onlar da şöyle demişti: “Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir;” (Yusuf Suresi, 8)
- “Bakın Hz. Yusuf (a.s)’ın özelliği ne? Sevgi dolu olması ve çok sevilmesi. O devrin münafıklarının ve muhaliflerin rahatsız oldukları konu ne? Hz. Yusuf’un çok sevilmesi, Hz. Yusuf’un da etrafındakileri çok sevmesi. Ve öldürmeye karar veriyor o devrin yobazları. Kıskandıkları konu sevgi. Temelinde sevgi.”
“O devrin Mehdisini kardeşleri sezdiği için, daha Mehdi (a.s) zuhur etmemiş ama kardeşleri seziyor, haset ediyorlar, hasetlerinden diyorlar ki: “Babamıza bizden daha sevgilidir.” (Yusuf Suresi, 8) ‘Daha çok sevilen, daha dikkat çeken biri olduğunu’ söylüyorlar. Ağırlarına gidiyor bu, enaniyetlerine ağır geliyor, haset ediyorlar. “Oysaki biz, birbirini pekiştiren (tutan) bir topluluğuz.” O devrin Müslümanları cahil kişiler bunlar, ama bunlar ekip olmuşlar, birbirini pekiştiren bir topluluk. Ahir zamanda da İstanbul’da çıkacak yobazın da dayandığı bir topluluğu olacak. Hatta o topluluğu Peygamberimiz açıklıyor; “Yetmişbin sarıklı, deccale tabi olacaklar” diyor. Hz. Mehdi’ye karşı var güçleriyle mücadele verecekler. “Biz birbirini pekiştiren (tutan) bir topluluğuz. Gerçekte babamız, açıkça bir şaşkınlık içindedir.” Mesela Şeyh Nazım Hocamız; “Hz. Mehdi (a.s) çıktı” diyorsa, diyor ki adam: “Bakın şaşkınlık içinde” diyor haşa. Mahmud Hocamız için; “yok öyle demek istemedi” diyor. Daha da üstüne gidersen, “rahatsızlandı” diyecekler. Mesela Mahmud Hocamız dese ki: “Hayır Hz. Mehdi hayattadır” dese, Allahualem “rahatsızlandı” derler. Zaten diyenler var.
“Bakın mesela kıskançlık var Hz. Yusuf’a karşı. Hz. Mehdi’ye karşı da kıskançlık olacaktır ve bu kıskançlık, hasetten dolayı da Hz. Mehdi’ye karşı bir çok Müslüman bilinen kişi tavır alıp eylem yapacaktır. Kuran buna da işaret ediyor. Bakın ayete: "Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp-bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size (dönük) kalsın…" (Yusuf Suresi, 9) Bakın burada sırf haset görüyorsunuz ve haset yüzünden öldürmeyi dahi göze alıyorlar."
Yazıma ikinci bölümde devam edeceğim.
Erkan Arkut
erkanarkut@yahoo.com.tr

7.07.2014 (Erkan Arkut)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez “İslam’da kadın dövmek yok!” diye açıklama yapsın!

Mesnevi’nin Kuran’a göre yanlışları ve Rumilik tehlikesi -1

İnsanlar 02.02.2022 saat 22:00 tarihini unutmasınlar, bir yere not alsınlar…

Mümin için dünya hayatında yaşarken iki yol var, birini seçmek gerek...

Her sene Survivor programında insanların insanlıktan çıkmasını mı seyredeceğiz?

Fatih Altaylı boş yere köhne evrim teorisini kurtarmaya çabalıyor!

Alman gazeteci Udo Ulfkotte: CIA’ye çalışan Türk gazeteciler var!

David Lloyd George: Atatürk yüzünden Türkiye’yi parçalayamadık!

Peygamberimiz Suriye’de yaşanacakları detay detay hadislerinde anlatmış!