Hz. Yusuf ve Hz. Mehdi arasındaki benzerlikler neler-1

Erkan Arkut

Hz. Yusuf ve Hz. Mehdi arasındaki benzerlikler neler-1

Hz. Yusuf ve Hz. Mehdi arasındaki benzerlikler neler-1
Kuran’da birçok ayette Hz. Mehdi’ye ve ahir zamana işaret edilir.
Kuran’daki kıssalardan biri olan Yusuf kıssası da Mehdiyete işaret eden en önemli kıssalardan biridir. Hz. Yusuf yaşadığı dönemin peygamberi, kurtarıcısı ve bir nevi Mehdi’sidir. Hz. Yusuf’un hayatı ahir zamanda zuhur edecek Hz. Mehdi ile büyük benzerlikler taşımaktadır.

Peygamberimiz hadislerinde Yusuf kıssasında anlatılan Hz. Yusuf’un hayatı ve o dönemde yaşadıklarıyla, Hz. Mehdi’nin hayatı ve ahir zaman dönemi arasında çok büyük benzerlikler olacağını şöyle haber vermiştir:
Muhammed Bâkır buyurdu ki: “BU İŞİN SAHİBİNDE (MEHDİ’DE) YUSUF’A BİR BENZERLİK VARDIR.”

(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 189) (“Bu işin sahibi” yani, velayetin sahibi demektir. Bütün imamlarımız velayet sahibidir. Bununla birlikte mezkur hadislerimizde geçen velayetin sahibi sadece Hz. Mehdi aleyhisselam’dır.)

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır'ın şöyle buyurduğunu duydum: "Bu GAYBETİN (MEHDİ’NİN) SAHİBİNDE DÖRT PEYGAMBERİN SÜNNETİ VARDIR:… Dedim ki: "HZ. YUSUF’UN SÜNNETİ NEDİR?" BUYURDU Kİ: "ZİNDAN VE GAYBET.” (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 190)

... SONRA HZ. MEHDİ ALEYHİSSELAM HZ. YUSUF’A BENZEMEKTE ve onun halkı gördüğünü ama halkın onu göremediğini ve Hz. Ali’nin de buyurduğu gibi gökten nida olunana dek onun görülmeyeceği kesindir. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 167)

Peygamberimiz’in verdiği bu bilgi doğrultusunda Kuran ayetlerine bakıldığında, Hz. Mehdi ile ilgili hadislerle çok mutabık olayların yer aldığı görülür. Şimdi Hz. Mehdi’nin hayatı ile Hz. Yusuf’un hayatı arasında nasıl benzerlikler olacağını Kuran ayetleriyle inceleyelim:

1. Yıldızlar Hz. Yusuf’a da, Hz. Mehdi’ye de hizmet eder:
Hani Yusuf babasına: “Babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldız, Güneş ve Ay’ı gördüm. Bana secde etmektelerken gördüm” demişti (Yusuf Suresi, 4)

“Burada 11 yıldız bildiriliyor. Yıldızlar şu an, mesela Halley kuyruklu yıldızı, Hz. Mehdi’ye hizmet etti, özel olarak. “Bana secde etmektelerken gördüm” diyor. Yani Hz. Yusuf’un emrindeler bu yıldızlar. Şimdi ahir zamanda da mesela Lulin kuyruklu yıldızı Hz. Mehdi’ye hizmet ediyor. Ona bir alamet olarak geliyor. “Ben” diyor “Hz. Mehdi’yi müjdelemeye geldim” diyor koskoca yıldız. İki taraftan ışık saçarak geliyor. “Niye geldin?” dediğimizde, “Ben” diyor “Hz. Mehdi’yi müjdelemek için Allah tarafından gönderildim” diyor. Yani lisan-ı haliyle bunu söylüyor. Halley kuyruklu yıldızı ne yapıyor? “Ben de Hz. Mehdi’yi müjdelemek için geldim” diyor. Beni gördüğünüzde bilin ki Hz. Mehdi gelmiştir diyor. Lulin geldiğinde ne diyor? “Beni gördüğünüzde bilin ki Hz. Mehdi gelmiştir ve ben geldiğimde, gelmeden önce kuraklık olacak, ben geldikten sonra yağmurlar yağacak” diyor lisan-ı haliyle. Bakın Kuran burada da buna işaret ediyor. Yani yıldızlar nasıl Hz. Yusuf’un emrindeyse, ona bir işaret ve ona bir müjdeyse aynı şekilde Hz. Mehdi’yi de müjdeliyor yıldızlar. Ona açıkça burada işaret var.” (Bildiğiniz gibi önce Halley kuyruklu yıldızı çıktı, ardından da tam peygamberimizin tarif ettiği gibi Lulin kuyruklu yıldızı çıktı.)
2. Hz. Yusuf’a olduğu gibi, Hz. Mehdi’ye ve öncülerine de tuzak kurulacak:
(Babası) Demişti ki: “Oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma.” (Yusuf Suresi, 5)
“Mehdiyet” zalimlere, hasutlara, kıskançlara anlatıldığında çok olay çıkacak demektir. Bakın ne diyor ayette: “Rüyanı kardeşlerine anlatma.” Bu, Mehdiyet’i, ahir zamanı anlattığında, senin karşına dikilecekler anlamına geliyor. Birçok yobaz takımı, birçok ayak takımı, birçok üçkağıtçı Hz. Mehdi’nin karşısına dikilecek demek ki. “Yoksa sana bir tuzak kurarlar.” (Yusuf Suresi, 5) Demek ki, tutuklanması içinde uğraşacaklar, hapse attırmak içinde uğraşacaklar, iftiralar atacaklar, tecrit etmeye çalışacaklar. Ayette ne diyor Allah: “Yoksa sana bir tuzak kurarlar.” Sırf rüyasını anlattı diye kardeşleri Hz. Yusuf’a tuzak kuruyorlar. Kardeşleri güya Müslüman, kıskançlıktan, hasetten dolayı onun lider olmasından korktukları için, Hz. Yusuf’a tuzak kuruyorlar. Ama babası önceden söylüyor; “oğlum sakın rüyanı söyleme” diyor. Yani ‘gelecekte olacak bir olayı söyleme’ diyor, ‘başına bela olurlar’ diyor. “Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.” Yani şeytan, deccal insan için apaçık bir düşmandır. ‘Deccalin emrine girerler’ diyor. Nasıl, ‘yetmişbin sarıklı deccalin emrine girip, Hz. Mehdi’ye savaş açacaklarsa’ kardeşleri de Hz. Yusuf’a savaş açıp, ona tuzak kuruyorlar.
3. Hz. Mehdi’ye karşı da, Hz. Yusuf’a Olduğu Gibi Kıskançlık Duyulacak:
Onlar da şöyle demişti: “Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir;” (Yusuf Suresi, 8)
- “Bakın Hz. Yusuf (a.s)’ın özelliği ne? Sevgi dolu olması ve çok sevilmesi. O devrin münafıklarının ve muhaliflerin rahatsız oldukları konu ne? Hz. Yusuf’un çok sevilmesi, Hz. Yusuf’un da etrafındakileri çok sevmesi. Ve öldürmeye karar veriyor o devrin yobazları. Kıskandıkları konu sevgi. Temelinde sevgi.”
“O devrin Mehdisini kardeşleri sezdiği için, daha Mehdi (a.s) zuhur etmemiş ama kardeşleri seziyor, haset ediyorlar, hasetlerinden diyorlar ki: “Babamıza bizden daha sevgilidir.” (Yusuf Suresi, 8) ‘Daha çok sevilen, daha dikkat çeken biri olduğunu’ söylüyorlar. Ağırlarına gidiyor bu, enaniyetlerine ağır geliyor, haset ediyorlar. “Oysaki biz, birbirini pekiştiren (tutan) bir topluluğuz.” O devrin Müslümanları cahil kişiler bunlar, ama bunlar ekip olmuşlar, birbirini pekiştiren bir topluluk. Ahir zamanda da İstanbul’da çıkacak yobazın da dayandığı bir topluluğu olacak. Hatta o topluluğu Peygamberimiz açıklıyor; “Yetmişbin sarıklı, deccale tabi olacaklar” diyor. Hz. Mehdi’ye karşı var güçleriyle mücadele verecekler. “Biz birbirini pekiştiren (tutan) bir topluluğuz. Gerçekte babamız, açıkça bir şaşkınlık içindedir.” Mesela Şeyh Nazım Hocamız; “Hz. Mehdi (a.s) çıktı” diyorsa, diyor ki adam: “Bakın şaşkınlık içinde” diyor haşa. Mahmud Hocamız için; “yok öyle demek istemedi” diyor. Daha da üstüne gidersen, “rahatsızlandı” diyecekler. Mesela Mahmud Hocamız dese ki: “Hayır Hz. Mehdi hayattadır” dese, Allahualem “rahatsızlandı” derler. Zaten diyenler var.
“Bakın mesela kıskançlık var Hz. Yusuf’a karşı. Hz. Mehdi’ye karşı da kıskançlık olacaktır ve bu kıskançlık, hasetten dolayı da Hz. Mehdi’ye karşı bir çok Müslüman bilinen kişi tavır alıp eylem yapacaktır. Kuran buna da işaret ediyor. Bakın ayete: "Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp-bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size (dönük) kalsın…" (Yusuf Suresi, 9) Bakın burada sırf haset görüyorsunuz ve haset yüzünden öldürmeyi dahi göze alıyorlar."
Yazıma ikinci bölümde devam edeceğim.
Erkan Arkut
erkanarkut@yahoo.com.tr

7.07.2014 (Erkan Arkut)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez “İslam’da kadın dövmek yok!” diye açıklama yapsın!

Mesnevi’nin Kuran’a göre yanlışları ve Rumilik tehlikesi -1

İnsanlar 02.02.2022 saat 22:00 tarihini unutmasınlar, bir yere not alsınlar…

Mümin için dünya hayatında yaşarken iki yol var, birini seçmek gerek...

Her sene Survivor programında insanların insanlıktan çıkmasını mı seyredeceğiz?

Fatih Altaylı boş yere köhne evrim teorisini kurtarmaya çabalıyor!

Alman gazeteci Udo Ulfkotte: CIA’ye çalışan Türk gazeteciler var!

David Lloyd George: Atatürk yüzünden Türkiye’yi parçalayamadık!

Peygamberimiz Suriye’de yaşanacakları detay detay hadislerinde anlatmış!

Irak hükümetine bak, yarısı İngiliz vatandaşı!

“Vallahi mahcubum, görevimi yapamıyorum” diyen Diyanet Başkanı Mehmet Görmez’e Cevap

Rotschild, Soros ve İngiltere’nin desteklediği Hillary Clinton kaybedince olanlar oldu!

Kim seçilirse seçilsin, Amerika’nın gerçek patronu İngiliz derin devletidir!

“Mehdi gelmeyecek” diyerek düzenledikleri sempozyumda uyuyan uyuyana!

Abdülhamit’in uzun süre iktidarda kalmasının nedeni neydi?

Darbenin ardından Soros yöntemiyle cemaatlere, tarikatlara yoğun baskı yapılıyor!

Abdülhamit döneminde şarap üretimi 340 milyon litreye çıkmış!

Neden ısrarla Osmanlı’yı paramparça eden Abdülhamit’i koruyorsunuz?

Abdülhamit döneminde Osmanlı İngiliz derin devletinin hâkimiyetine girdi...

Fethullah Gülen’in sahte Mehdi olduğu nereden anlaşılıyor?

Kuran’a göre darbe suçluları idam edilmeli mi, yoksa edilmemeli mi?

Kan döken Mehdi değildir…

Türkiye’ye oyun oynamaya çalışanlar kardeşi kardeşe kırdıramayacaklar!

Ertuğrul Özkök’e cevap: “Asıl düşmanımız İşid değil, hedef şaşırtmayın!”

Atatürk havalimanı saldırısında 42 kişi şehit düşerken halk Survivor seyrediyordu!

Sarımsak heykeli dikip Avrupa Birliği’ne neden alınmıyorum diye bozulan Türkiye!

Tayyip Erdoğan Rusya’dan uçağını düşürdüğümüz için özür dilesin...

Hükümet Türkiye’yi bölmeye çalışan üst aklın kim olduğunu açıklasın...

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun utanç verici LBGTİ hareketi!

İngiliz derin devleti Müslümanlar teröristtir, hepsini yok edelim stratejisini

Ülkeleri felakete ve parçalanmaya sürükleyen başkanlık sistemi!

Dünya derin devletlerinin derdi İşid değil Müslümanlar kıyımı!

Şimdi 200 Fransız'a karşı 2 milyon Müslüman'ın canı alınacak

PKK'yı sarayda ağırlayan Fransa terör belası başına gelince neden ağlıyor

AK Parti derin sessizliğe gömülen diğer %50'yi nasıl kazanabilir?

Beşar Esad Hz. Mehdi'ye gelip af mı dileyecek?

hücrelerime kadar mutlu olmamın sırrı ne?

Önümüzdeki on yıl içinde neler olacak?

Neden Müslüm Baba'nın müzesi şehir dışına taşınmak isteniyor?

Bakalım Hz. Mehdi ile ilgili bu yeni hadise ne diyecekler?

Devletimiz Güneydoğu'da vatandaşın kendini savunma hakkını legal hale

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e Cevap

Işid Kütüb-i Sitte'ye uyuyor, neden kızıyorsunuz?

Ahmedinejad: ABD Hz. Mehdi'yi yakalamaya çalışıyor

%40 lara gerileyen oylar sonucunda Tayyip Erdoğan'a çözüm

Başkanlık sistemi dünyanın başına bela olmuş bir sistemdir!

AKP'nin oyları neden düştü? Suç Davutoğlu'nda mı?

Süreç ancak PKK'nın ve Öcalan'ın lehine işlerse devam eder

PKK Güneydoğu'da hâkimiyet sağlamışken, nasıl seçimler yapılabiliyor?

Başkanlık sistemiyle Türkiye Türklük ve İslam âleminden tamamen koparılacak!

Allah dünyayı geçim derdi yaşansın, hayatla boğuşulsun diye yaratmadı

Kayahan, acizlik, ölüm ve gerçek Sevgili'ye kavuşmak

Ordu PKK'ya karşı caydırıcı olacak roketler ve silahlar hazırlasın

1125 örgütten ortak bildiri: Ülkeyi böldürmeyiz, başkanlığı kabul etmeyiz!

Bu dünyada telaşa ve korkuya kapılmamanın tek yolu var...

Türkiye Türkiye olalı PKK'nın karşısında hiç bu kadar şahsiyetsizleşme

Gaziantep'te yapılan 'Barış, kardeşlik ve Birliğe Çağrı' konferan

Özgecan'ın katilini idam edelim de, Öcalan2ı serbest mi bırakalım

Devlet Bahçeli Türkiye'nin bölünmesine karşı daha çok kükresin!

Başkanlık sistemi, federasyon, Komünist Kürdistan ve katillerin affedilişi

Hz. Mehdi'nin müthiş bir ilmi olacak...

Başkanlık sistemi Türkiye'yi bölmenin diğer adıdır!

Kuş ve domuz gribi Hz. Mehdi'nin zuhur alameti...

Güneydoğu 2015 seçimlerine silah tehdidiyle hazırlanıyor!

CHP ve Kılıçdaroğlu bu ülkenin asla bölünmeyeceğini cesurca dile getirsin!

Her insan beyninin içindeki 1 mm. küplük alanda yaşar...

Hz. Mehdi ölümle tehdit edildikten sonra kendisine biat edilmesini kabul edecek

İngiltere kraliçesinin Buckhingam'ının bir duvarı Erdoğan'ın Aksaray&a

Bir mezhebe göre helal olan diğer mezhebe göre haram oluyor...

Derin dünya devletinin Türkiye'yi parçalama planı

Bu ülkede PKK'yı ve Öcalan'ı kim affetme cesareti gösterebilir

İslam âlemi Kuran'ı terk ettiği için bu halde...

Öcalan'ın İmralı'dan çıkarılıp başka bir hapishaneye geçirilmesi çok t

Hz. Mehdi soru sormaz, tüm sorulara cevap verir...

Türkiye'nin kaderi dünya hâkimiyetidir...

Batı dünyası Işid'e karşı kuyruğunu kıstıran PKK'ya karşı sessizliğini

Türkiye'nin Şangay ekibine girmesi korkunç bir hatadır!

Işid, Armagedon ve Mehdiyet...

Peki, PKK'ya silahın dışında ne verelim?

Bediüzzaman Mehdi değildir, 13. yüzyılın müceddidir

Hz. Hızır, Masonlar ve Tapınak Şövalyeleriyle Ortadoğu’yu dizayn ediyo

Masonların gizli sembolleri ile Mehdiyet arasındaki bağlantı ne?

Biz Amerika, Çin, Rusya gibi süper devlet değiliz!

Ölüm anında neler yaşayacağız?

Ekmeleddin İhsanoğlu neden Tayyip Erdoğan’ın karşısında kaybetti?

PKK’nın hemşerilik damarına karşı devlet İslam damarını kullanmalı

Nostradamus'un kehanetlerindeki önemli sır ne?

PKK terörüne karşı devlet acil milli seferberlik ilan etmeli...

PKK İran'da böyle şımarabilir mi?

Depremlerin artması Hz. Mehdinin çıkış alametidir

Dindar gösterilmeye çalışılan Öcalan'ın gerçek yüzü

Gülen'le, paralel devletle uğraşmayı bırakıp PKK'ya bakın!

Tuncay Özkan özür dileyecek mi?

AKP'nin Kürt açılımı ve gizliden Güneydoğu'yu bölme planları

Türkiye güçlü olmalı...

Yahudiler, Kutsal topraklar ve Mesih'in ayak sesleri

CIA uzmanı Henry Barkey Türkiye'deki seçim sonuçlarını açıklıyor!

Hepimiz gerçekten uykuda mıyız, yoksa ölünce mi uyanacağız?

Dünyadaki tüm olaylar hızla Mehdiyet denizine akar...

Fethullah Gülen cemaatinin yok olmasını isteyenler ne kazanacaklar?

Tayyip Erdoğan mı Mehdi, yoksa Fethullah Gülen mi?

Darwin'in Türk milletine bakış açısı nasıldı?

Öyle bir şehirde yaşıyorum ki ben

Küçücük bir arının bu kadar fedakâr olması evrimle açıklanabilir mi?

Ahir zaman tebliğcisi misin?

Suriye'nin çöküşü Hz. Mehdi'nin çıkış alameti mi?

Abdurrahman Dilipak'ı gizliden gizliye saran Mehdi korkusu...

Ey Müslümanlar, çekişip birbirinize düşmeyin!

Abdülkadir Molla'yı astınız da rahatladınız mı?

Fethullah Gülen sırtındaki hançerden nasıl kurtulur?

Peygamberimiz 1400 yıl önce Suriye'de yaşanacakları nasıl bildirdi?

Truman Show

Gezi Parkı, Otpor ve New York panelinin arka planı...

Şimdi de sıra Suriye'nin kimyasal silahlarına geldi...

Şafak Pavey'e cevap!

Hakan Fidan, Tayyip Erdoğan ve ortada dönen kirli operasyon...

Kambriyen canlıları 530 milyon yıl önce aniden ortaya çıkmadı mı..

Demokratikleşme paketi Türkiye için yeni bir kapı açacak mı?

PKK'ya taviz vermek çözüm mü?

Emperyalizmin kralları 'Tayyip gitsin Gül gelsin' diyorsa...

Küresel güçler devletleri nasıl çökertiyor?

Kürt kardeşlerimiz bölünmeye karşılar!

Erdoğan'a Yanıt : Federasyon ve özerklik bölünmenin kibar isimleridir...