Demirtaş'tan Erdoğan'a 60 bin liralık dava

Demirtaş'tan Erdoğan'a 60 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, G20 toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, Selahattin Demirtaş hakkında kullandığı ‘terörist’ ifadesi nedeniyle manevi tazminat davası açılması talebiyle başvuruda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 toplantısının ardından Demirtaş’a yönelik ifadelerine yer verilen başvuru dilekçesinde, Erdoğan’ın bu ifadelerinin TCK’nin “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz”, “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” bölümlerini içeren çok sayıda maddesini ihlal ettiği, gerekçeleriyle belirtildi.

‘Bu kişilik haklarına saldırıdır’

Başvuru dilekçesinde Erdoğan’ın söz konusu açıklamalarının tamamının Demirtaş’ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu belirtildi.

Demirtaş’ın Anayasanın 9, 10, 11, 12, 17, 36, 38, 103, 104 ve 138. Maddeleri ile AİHS’nin 6. ve 8. Maddeleri uyarınca korunan bir dizi hakkının ihlaline neden olan Erdoğan’ın haksız saldırısı nedeniyle; saldırıyı kınayan bir karar verilmesine ve bu kararın yayımlanmasına, 08.07.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte, 60.584,89 TL “manevi tazminata” hükmedilmesine, yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi talep edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talep edilen tazminat miktarı olan 60.584,89 TL (altmış bin beş yüz seksen dört lira, seksen dokuz kuruş) 7 Haziran 2017 seçimlerinde HDP’ye oy veren her seçmen adına 1 kuruştan hesaplanarak belirlenmiştir.

12.08.2017 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz